Rehabilitasyon Ne Demek?

Rehabilitasyon Ne Demek?

Yazı İçeriği

Rehabilitasyon ne demek sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Rehabilitasyon gerek anatomik gerekse fizyolojik yetersizlikleri ortadan kaldırmaktır.

Rehabilitasyon, bireylerin doğuştan gelen ya da sonradan sahip olduğu geçici veya kalıcı yetersizliklerin giderilmesi, en aza indirgenmesi için yapılan çalışmalardır. Kaybedilen ya da kısıtlanmış olan hareket fonksiyonlarının tedavi edilerek bireye geri kazandırılması, bireyin hem sosyal hem de mesleki açıdan desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi rehabilitasyon kapsamına girmektedir.

Rehabilitasyon Nedir?

Hareket kısıtlılığı ve fonksiyonel kayıplar gibi bireylerin yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık problemleridir. Bu sağlık problemlerinin ortadan kaldırılması ya da bu sağlık sorunlarının olumsuz etkilerinin minimum seviyeye indirgenebilmesi noktasına devreye rehabilitasyon girmektedir.

Rehabilitasyon kısaca; bireyin doğuştan ya da sonradan çeşitli nedenlerden dolayı sahip olduğu hareket etme engelini ortadan kaldırmaya yönelik uzman kişiler tarafından hastanın şikayetlerine yönelik özel olarak uygulanan masaj ve egzersiz yöntemleridir. Bu yöntemler sayesinde hastanın hareket fonksiyonlarının arttırılması amaçlanır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ne Demek?

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, insan vücudunun sağlıklı bir halde yaşamına devam edebilmesi için büyük önem taşıyan tıp alanlarından birisidir. Kas ve iskelet sisteminde meydana gelen hastalıklar, nörolojik rahatsızlıklar, kronik ve akut ağrı problemleri, kanser sonucunda meydana gelen engellilik durumu gibi tüm sağlık problemlerine bütüncül tedavi yöntemleri ile yaklaşmaktadır.

Tüm yaş gruplarına yönelik geniş çaplı sağlık hizmetleri sunan fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü; tüm bu sağlık sorunlarının engellenmesine, teşhis ve tedavi edilmesine yönelik çalışmalar yaparak rehabilite hizmetlerini yürüten tıp alanıdır.

Rehabilitasyon Merkezi Ne Demek?

Rehabilitasyon mekrezi nedir: Rehabilitasyon merkezi; bireylerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal problemlerinin çözülmesine destek vererek yaşamlarını tek başlarına idame ettirebilmeleri için kaybettikleri hareket fonksiyonlarını geri kazandırmaya yönelik sağlık hizmetleri sunan birimlerdir. Doğuştan ya da sonradan hastalıklara veya travmalara bağlı olarak meydana gelen fonksiyonel kayıplar özel rehabilitasyon merkezi kapsamında çözüme kavuşturulabilmektedir.

Rehabilitasyon merkezi sayesinde bireylerin farklı nedenlerden dolayı sahip oldukları yetersizliklerin giderilmesi, bu sayede bireylerin toplum içerisinde tüm ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan giderilmesi sağlanır. Bu amaç doğrultusunda bireylere rehabilitasyon merkezi kapsamında mesleki, psiko-sosyal ve tıbbi alanlarda rehabilitasyon hizmetleri sunulur. Bizler de UZEM olarak Hadımköy ev Arnavutköy şubelerimizde uzman kadromuz ile sizlere rehabilitasyon hizmetleri sunmaktayız.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ne Demek?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hareket fonksiyonlarını kısıtlayan hastalıkların tedavi edilmesini sağlayan tıp uzmanlık alanıdır. Fizik tedavi ile fizyoterapi kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır. Fizik tedavi alanında eğitim almış ve uzmanlaşmış olan fizyoterapistler, bu akanda sağlık hizmetleri sunan kişilerdir.

Hastalık ve ameliyat sonrasında bireyin iyileşme sürecini hızlandırmak ve bireyin iyileşme sürecini daha rahat bir şekilde atlatmasını sağlamak için hastaların fizyoterapi programlarına istekli bir şekilde katılım sağlamaları son derece önemlidir. Yaralanma, felç, kronik ağrı, spor sonucu oluşan yaralanmalar gibi sağlık sorunlarında fizik tedavi ve rehabilitasyon etkili yöntemleri barındırmaktadır.

Rehabilitasyon Ne Demek TDK

Rehabilitasyon kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir hekimlik terimi olarak geçmektedir. Rehabilitasyon kelimesinin TDK’daki ilk anlamı ise iyileştirmek kelimesine denk gelmektedir. Günümüzde tıp alanında sıklıkla kullanılan rehabilitasyon kelimesi, bireylerin hastalık ve kazalara bağlı olarak sahip olduğu hareket sınırlılığını ortadan kaldırmak için her hastaya özel olarak uygulanan rehabilite edici egzersiz, masaj ve benzeri gibi tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Ne Demek?

Fiziksel tıp rehabilitasyon; kas ve iskelet sisteminde meydana gelen sağlık sorunlarının yanı sıra aynı zamanda nörolojik hastalıkların, kronik ağrı problemlerinin, kansere bağlı olarak gelişen engellilik durumlarının tedavisine yoğunlaşan ve bütüncül bir yaklaşıma sahip olan tıp dalıdır. Söz konusu hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar, tanı ve tedavi süreci bu alanda uzman olan fizyoterapistler tarafından yürütülmektedir.

Sosyal Rehabilitasyon Ne Demek?

Sosyal rehabilitasyon, birçok kişinin zaman zaman ihtiyaç duyabileceği bir rehabilitasyon hizmeti olmaktadır. Özel gereksinimleri olan bireylerin günlük yaşamlarını engelsiz bir şekilde devam ettirebilmesi, toplum içerisinde bağımsız bir birey olabilmesi için geliştirilmiş olan sosyal rehabilitasyon; bireylerin topluma adapte olmayı öğrenmesini hedefleyen çalışmalar yürütmektedir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ne Demek?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon; engelli ve bakıma muhtaç olan, yaşamlarını devam ettirebilmek için temel ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayamayan bireylerin gereksinimlerini karşılamak, bu bireylerin bakım ve rehabilite hizmetlerini üstlenebilecek uzman personellerin yetiştirilmesini sağlayan bir alandır.

Engelli bakımı ve rehabilitasyon alanında yetişen ve uzmanlığa erişen kişiler, engelli bireylerin tedavi ve sağlık gibi tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmektedir.