Ergoterapi Rehberi

Ergoterapi Rehberi

Yazı İçeriği

Ergoterapi; epilepsi, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, otizm ve down sendromu gibi tanı konulan bireylerin rehabilite edilmesini sağlayan alandır.

Ergoterapi kelimesi, günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan ve sıkça duymaya başladığımız tıbbi terimlerden birisi haline gelmiştir. Geniş ve etkili bir alana sahip olan ergoterapi; öncelikle ruhsal hastalıklar başta olmak üzere sayısız hastalığın tedavi sürecinde uzmanlar tarafından tercih edilen ve bireylerin hayat kalitesini arttırarak aynı zamanda bireylerin topluma katılmasını, bireysel anlamda bağımsızlığa sahip olmasını hedefleyen tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi ne demek sorusu son zamanlarda bu kelimenin birçok tıp alanında kullanılmasıyla çok daha fazla sorulmaya başlanmıştır. Ergoterapi kısaca; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, epilepsi ve benzeri gibi ruhsak hastalıklar öncelikli olarak birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan ve bireylerin yaşam standardını yükseltmeyi amaçlarken hastayı merkez alan tıp alanıdır.

Ergoterapinin temel amacı öncelikle bireyin yaşam standardını yükseltmek ve toplum hayatında bir birey olarak yer almasını sağlayabilmektir. Bu amaç doğrultusunda ergoterapi çalışma alanları duyusal, fiziksel, toplumsal, duygusal gibi alanlarda özel gereksinim duyan ve dil gelişimi gibi sorunlar yaşayan bireyler olmaktadır. Bu kapsamda her yaştan bireye tedavi uygulamak da mümkün hale gelmektedir.

Ergoterapi Ne İş Yapar?

Ergoterapi nedir ne iş yapar sorusuna ruhsal sağlık problemleri başta olmak üzere bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan bireylerin toplum içerisinde bağımsız birer birey olarak yer almasını sağlar cevabını verebiliriz. Bu alanda eğitim alarak uzmanlık kazanmış olan ergoterapistler, psikolojik ya da fiziksel olarak desteğe ihtiyaç duyan özen gereksinimli bireylerin toplumda diğer bireylerle kolay iletişim kurmasını ve bireylerin sahip oldukları yeteneklerin farkına vararak bu yeteneklerini kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.

Ergoterapistlerin yapmış olduğu bu çalışmalar kapsamında kişilerle tek te olarak ya da grup ve topluluklarla çalışabilirler. Dolayısıyla da bu kişiler eğitim almış, uzman ve belli bir deneyim kapasitesine sahip olan kişiler olmalıdır.

Ergoterapi Tedavisi

Ergoterapi tedavisi, günlük hayat içerisinde yaşamlarını kimseye muhtaç olmadan devam ettiremeyen ve toplum içerisinde bireysel bağımsızlığını elde edemeyen bireyler için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ergo kelimesi sözlükte “iş” manası taşımaktadır. Bu anlama göre ergoterapistler, tedavi kapsamında farklı aktivitelere başvurmaktadırlar.

Ergoterapistlerin başvurdukları aktiviteler sırasında bireyler aktivitelere aktif olarak katılarak öğrenmeye başlarlar. Bu çalışmalar sırasında kaslar ve sinirler söz konusu işe yönelik mesajı beyne iletir. Bu mesajın uygulama ile öğrenilebilmesi için ise bireyler hareket etmeye ve hareketle öğrenmeye başlarlar. Dolayısıyla da bu tedavi türünde pratik yapmak ve hareket etmek ergoterapistler için çalışmaların başarılı olması adın son derece önemlidir.

Ergoterapi Yöntemleri

Ergoterapi tedavisi kapsamında ergoterapistler tarafından uygulanan yöntemlerin temel amacı; bireylerin sağlığını ve yaşam konforunu birtakım aktiviteler ile arttırmaktır. Geniş bir kapsama sahip olan ergoterapi yöntemleri içerisinde bilişsel, duyu bütünleme, geriatrik, sosyal beceri gibi alanlara yönelik çalışmalar mevcuttur.

Ergoterapi yöntemleri kapsamında bireylerin sahip oldukları yetenekleri fark etmesini sağlamak ve bireyleri topluma dahil edebilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında sosyal, mesleki ya da sanatsal gibi farklı alanlarda yöntemler kullanılmaktadır. Ayrıca kullanılan yöntemlerin daha etkili ve verimli olabilmesi için farklı araç ve gereçler de zaman zaman kullanılabilmektedir.

Pediatrik Ergoterapi

Ergoterapi tedavisi, yediden yetmişe ihtiyacı olan tüm bireylere uygulanabilen bir tedavi türüdür. Dolayısıyla da ergoterapi tedavi yöntemi, topluma adapte olmakta zorlanan ve tek başına bir birey olma yolunda başarısız olan çocuklara da pediatrik ergoterapi tedavisi verilebilmektedir.

Pediatrik ergoterapi, öncelikle çocukların toplum içerisinde bağımsız ve özgüvenli birey olmalarını sağlamak için uygulanan yöntemler bütünüdür. Bu kapsamda her çocuğa özel yöntemler uygulanır. Bu sayede çocukların maksimum düzeyde toplum içinde bağımsız birey olmalarının yanı sıra öz bakım becerilerini de kazanmaları amaçlanır.

Ergoterapi Eğitimi

Ergoterapi eğitimi; toplumsal olaylara karşı duyarlı, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği olan, sabırlı, empati yeteneğine sahip olan, hem sözel hem de yazılı olarak iletişim becerilerini geliştirmiş olan, sorumluluklarının bilince olan, fizyoloji ve anatomi gibi alanlara karşı ilgili olan kişilere verilen bir eğitimdir.

Ergoterapi yöntemleri, engelli ya da özel gereksinimli olan bireylerin toplum içerisinde bireysel bağımsızlık kazanmasını sağlamayı amaçlayan yöntemlerdir. Bu amaç doğrultusunda engelli ve özel gereksinimli bireylerin bu süreci  en iyi şekilde atlatabilmelerine yardımcı olabilecek kişilere bu eğitim verilmektedir.

Ergoterapi Kimlere Uygulanır?

Ergoterapi, ilk olarak ruhsal sağlık sorunları olan kişilere uygulanan bir tedavi türüdür. Ayrıca otizm, down sendromu ve duyu bütünleme bozukluğu gibi sorunları olan bireyler ile herhangi bir nedenden dolayı vücut işlevlerinde fonksiyonel kayıplar yaşayan, toplum içerisinde bir yer edinmekte zorlanan ve toplumsal açıdan bireysel bağımsızlığı kazanamamış olan bireylere uygulanmaktadır.

Ergoterapi tedavisinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Bu alanda tedavi ihtiyacı olan yetişkinlere uygulanabildiği gibi aynı zamanda ihtiyaç halinde çocuklara da pediatrik ergoterapi adı altında uygulanabilen yöntemlerdir.

Ergoterapi Seans Ücretleri

Ergoterapi seans ücretleri, bu tedavi yönteminin son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanmasıyla merak edilen konular arasında yer almıştır. Ergoterapi tedavisi; otizm, duyu bütünleme bozukluğu, epilepsi ve benzeri gibi birçok alanda uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Her hastalıkta her bireye göre özel bir tedavi planı uygulanır ve bireyin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi uygulaması gerçekleştirilir.

Her bireyin sorunları ve şikayetleri farklı olduğundan ergoterapi alanında ihtiyaç duyduğu yöntemler de farklılık göstermektedir. Haliyle her hastanın ihtiyaç duyduğu seans sayısı da değişkenlik gösterir. Aynı zamanda tedavinin yapılacağı merkeze ve tedavisi yapacak olan uzmana göre de seans ücretleri farklılık gösterebilmektedir.

Evde Ergoterapi

Evde ergoterapi, tedaviye ihtiyaç duyan bireylerin ve bu bireyler çocuk ise ebeveynlerin diğer merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Evde ergoterapi tedavisi doğru yöntem ve tekniklerle basit düzeyde de olsa mümkündür.

Duyu bütünlemeye yönelik uygulanan bu tedavi yöntemlerine yönelik uzmanların tavsiye ettiği bir takım basit aktiviteler özellikle çocuklar için etkili evde ergoterapi yöntemleri olmaktadır. Ayrıca ev ortamından çıkamayan hastalar için de günümüzde birçok sağlık merkezi evde ergoterapi hizmetleri sunmaktadır.

Odyoloji mi Ergoterapi mi?

Odyoloji ve ergoterapi kavramları günümüzde sıklıkla kullanılan ve dolayısıyla da çok fazla birbirleriyle karıştırılan tıbbi terimler olsa da aslında birbirinden oldukça farklı anlamlar taşıyan kelimelerdir. Odyoloji bölümü, işitme ve denge ile ilgili sorunlar yaşayan hastalara iyileştirici sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Ergoterapi bölümü ise, ruhsal sağlık problemleri başta olmak üzere farklı nedenlere bağlı olarak vücut fonksiyonlarını kaybeden ve toplum içinde dışlanma psikolojisi yaşayan bireylere sağlık hizmeti vermektedir. Dolayısıyla da her iki bölüm de iş olanakları ve çalışma alanları farklı olduğunu söylemek mümkündür.

İstanbul Ergoterapi Merkezi

 Kalabalık nüfusa sahip metropol bir şehir olan İstanbul’da insanların ihtiyaçları doğrultusunda ergoterapi merkezleri de sayıca oldukça fazladır. Her hizmet alanında olduğu gibi sağlık alanında da İstanbul gibi kalabalık bir şehirde ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda ergoterapi tedavi hizmetleri sunan merkezlerin ve uzmanların sayısı İstanbul’da gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Uzmanlık ve kalite gibi değerlerde değişiklik gösterse de İstanbul’da onlarca ergoterapi merkezi bulabilmek mümkündür. Bu merkezler arasında ise akla ilk gelen UZEM olmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ergoterapi tedavi hizmetleri sunan UZEM; Hadımköy, Arnavutköy ve dolaylarında kaliteli ve güvenilir hizmet sunan ergoterapi merkezidir.

Ergoterapi Derneği

Ergoterapi derneği, 1917 senesinde kurulmuş olan ulusal ve profesyonel olma niteliği taşıyan bir kuruluştur. Kurulduğu dönemlerde pratisyenlerin ve öğrencilerin endişeleri üzerine kurulan Amerikan Ergoterapi Derneği’nin temel amacı ise; ergoterapi tedavi yöntemlerinin kalite düzeyini arttırarak verimliliğini maksimum seviyeye çıkartmaktır. Ulusal ve profesyonel bir kuruluş olan Amerikan Ergoterapi Derneği’nin günümüzde 63.000’i aşkın ergoterapist ve asistan üyesi bulunmaktadır.

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi bölümü, son zamanlarda tıp alanında eğitim alarak kariyer planlaması yapmak isteyen adayların ilgisini çeken bir bölüm haline gelmiştir ve rehabilitasyon ile de bağlantılıdır. Ergoterapi eğitimi, 4 yıllık lisans eğitimi veren sağlık meslek yüksekokullarında verilmektedir. Bireyi merkeze alan bir alan olan ergoterapi bölümünde bireylerin toplum içerisinde aktif ve bağımsız bir birey olmalarını sağlayabilmek adına profesyonel aktiviteler uygulayabilen personeller yetiştirilmektedir.

Ergoterapi okuyanlar, bu bölümü başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olduklarında “Ergoterapist” unvanı alarak bu alanda çalışmaya hak kazanırlar. Ergoterapi dersleri arasında psikoloji, fizyoloji, büyüme ve gelişme, klinik eğitim, kas iskelet hastalıkları gibi dersler verilmektedir. Bu dersler sayesinde ergoterapi alanında profesyonel personeller yetiştirilir.

Ergoterapi Uzmanı

Ergoterapi uzmanı, lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden başarıyla mezun olan ve “Ergoterapist” unvanı alan kişilere verilen isimdir. Ergoterapi uzmanları, farklı nedenlerden dolayı psikolojik ya da fiziksel kayıpları olan ve bu kayıplarından dolayı toplum içerisinde bağımsız bir birey olarak katılamayan bireylerin sosyal hayata aktif olarak katılımını sağlamak amacıyla çeşitli yöntem ve teknikler uygulamaktadır.

Diğer bir deyişle ergoterapi uzmanı; bireylerin günlük yaşamlarını ve boş vakitlerini daha anlamlı ve verimli hale getirebilmek adına farklı aktiviteler planlayan uzmanlardır.

Ergoterapi Sıralama

Ergoterapi taban puanları, bu alana ilgi duyan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alan önemli bir konudur. Günümüzde Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde ergoterapi eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bölümün taban puanları ise öncelikle üniversitenin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Genel olarak vakıf üniversiteleri özel üniversiteler olduğu için devlet üniversitelerine kıyasla taban puanları daha düşük seviyede tutmaktadır.

Ergoterapi atama puanları, uzmanların atanacağı ile ya da ilçeye göre değişkenlik gösterebilir. Ortalama atama puanı 85 ile 91 puan arası olan ergoterapi bölümünün atama puanları taşra bölgelerinde ve ilçelerde daha düşük seviyelerde seyretmektedir.

Ergoterapi Maaş

Ergoterapi bölümü maaşları ergoterapistlerin deneyimlerine ve profesyonelliğine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca çalışılan sağlık merkezinin fiyat politikasına göre de ergoterapistlerin aldığı maaşlar değişebilmektedir.

Ergoterapistlerin meslekteki deneyimi ve tecrübe yılı maaşlar üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle de işe yeni başlamış olan bir ergoterapiste göre uzman ve yılların deneyimini biriktirmiş olan ergoterapistin maaşı daha yüksek seviyededir.