Hadımköy Rehabilitasyon Merkezi

Hadımköy Rehabilitasyon Merkezi

Yazı İçeriği

Hadımköy rehabilitasyon merkezi, yaralanmalardan, hastalıklardan, ameliyatlardan ve kronik tıbbi durumlar geçiren insanları tedavi etmeye odaklanan bir tür özel merkezdir. Fizik tedavi, psikolojik destek, özel eğitim ve terapi gibi farklı hizmetler sağlarlar.

Rehabilitasyon merkezleri, genellikle, ilk tedavi sonrası bakım sağlayıcıları olarak kabul edilir. Bu, tipik olarak, geleneksel bir hastanede tedavi edildikten sonra ek bakıma ihtiyaç duyan hastaları tedavi ettikleri anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı durumlarda hastalar başka bir ortamdan veya doğrudan evlerinden kabul edilmektedir.

Hadımköy Rehabilitasyon Merkezi: Hadımköy Rehabilitasyon Nedir?

İnsanlar rehabilitasyonu düşündüklerinde, genellikle kendi deneyimlerine veya en yakınındaki insanların deneyimleri üzerinden düşünür. Bu da akla fizyoterapi seanslarını veya evde izlenecek bir egzersiz programını getirmektedir.

Ancak çoğu zaman rehabilitasyon bundan çok daha karmaşıktır. Trafik kazası, spor yaralanması, menenjit veya multipl skleroz sonrası nörolojik problemler gibi ciddi yaralanma veya hastalıkların yol açtığı problemlerden sonra fonksiyonun ve hareketin geri kazanılabilmesi için insanlara doğru zamanda ve doğru şekilde rehabilitasyon teknikleri uygulanmalıdır.

Bu gibi durumlarda rehabilitasyon, fizik tedaviden, psikolojik desteğe kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar.

Hadımköy Rehabilitasyon Merkezi: Hadımköy Pediatrik Rehabilitasyon

Hadımköy rehabilitasyon merkezinde özel ihtiyaçları olan bir çocuk ile ilgilenen rehabilitasyon ekibinin, eğitimcileri, nöropsikologları, sosyal hizmet uzmanlarını, fizyoterapistleri, meslek terapistlerini, konuşma terapistlerini, artırıcı iletişim ve cihaz teknisyenlerini, oturma ve adaptif ekipman uzmanlarını ve doktoru içermesi gerekir.

Hadımköy pediatrik rehabilitasyon değerlendirmesi, sadece kişinin özel ihtiyaçlarına bakmakla kalmayıp, aynı zamanda, bu ihtiyaçların bireyin işleyişini nasıl etkilediğini görmeye çalışan bir süreçtir.

Özel ihtiyaçların çocuğun işlevi, olgunlaşması ve nihayetinde çocuğun yetişkin olarak işlevi üzerindeki genel etkisini en aza indirmek için uzmanlar tarafından uyarlanabilir ekipman ve stratejilerin uygulanması gerekir.

Hadımköy Rehabilitasyon: MerkeziHadımköy Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon, sinir sistemi hastalıkları, travmaları veya bozuklukları olan kişilerin işlevini iyileştirmeyi, semptomları azaltmayı ve refahını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Dolaşım sistemindeki yaralanmalar, enfeksiyonlar, dejeneratif hastalıklar, yapısal farklılıklar, tümörler ve bozukluklar sinir sistemini bozabilir. Nörolojik rehabilitasyondan yararlanılabilecek durumlar şunları içerebilir:

  • İskemik inmeler (kan pıhtılarının neden olduğu), hemorajik inmeler (beyindeki kanamanın neden olduğu), subdural hematom ve geçici iskemik ataklar gibi vasküler bozukluklar
  • Menenjit, ensefalit, çocuk felci ve beyin apseleri gibi enfeksiyonlar
  • Beyin ve omurilik yaralanması gibi travmalar
  • Bel felci, servikal spondiloz, karpal tünel sendromu, beyin veya omurilik tümörleri, periferik nöropati, kas distrofisi, myastenia gravis ve Guillain-Barré sendromu gibi yapısal veya nöromüsküler bozukluklar
  • Baş ağrısı, nöbet bozukluğu, baş dönmesi ve nevralji gibi fonksiyonel bozukluklar
  • Parkinson hastalığı, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz (ALS) ve Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif bozukluklar