Disleksi

disleksi

Yazı İçeriği

Disleksi, beynin dili işleyen bölümlerini etkileyen bir özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksik kişiler okumakta, yazmakta ve sözlü olarak kendini ifade etmekte güçlük çekebilir. Bu öğrenme güçlüğü, ömür boyu sürmektedir. Ancak, kişiye özel hazırlanan özel eğitimler sayesinde dil becerileri gelişebilmekte ve günlük hayatta karşılaşılan zorluklar aşılabilmektedir.

Özellikle erken tanı alıp özel eğitime başlayan çocuklar, okulda ve sosyal hayatlarında gerekli olan becerileri okul öncesinde geliştirerek eğitim hayatlarını daha iyi sürdürebilmektedir.

Disleksi ve özel eğitim imkanları ile ilgili bilgi almak için Arnavutköy ve Hadımköy bölgelerine hizmet veren merkezlerimize danışabilirsiniz.

Disleksi Nedir, Ne Demektir?

Disleksi, kişinin özellikle okuma ve yazma becerilerini etkileyen bir özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksik olan çocuklar akranları ile eşit zekâ seviyesine sahip olmalarına rağmen sözlü iletişimde kullanılan sesler ve bunların karşılığı olan harfleri kavramakta güçlük çeker.

Disleksi aynı zamanda kişinin dikkatini ve hafızasını da etkileyerek zorlanmasına sebep olabilir.

Disleksi Testi

Disleksi testinin nasıl yapıldığı kişinin yaşına göre farklılaşmaktadır. Okul öncesi çağdaki çocuklar için testler daha çok renk ve objeler etrafında düzenlenirken, daha ileri yaşta olan çocuklar için okuma ve yazma, matematik, sosyal uyum gibi alanlar da teste dahil edilir.

Test başlı başına bir tanı aracı olmasa da teste giren kişinin hangi alanlarda güçlük çektiğinin tespit edilebilmesi adına önemlidir.

Disleksi Belirtileri

Ebeveynler çocuklarını yakından gözlemleyerek disleksi belirtilerini erken yaştan itibaren tespit edebilirler.

Çocuklarda, aynı yaştaki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında konuşma gelişiminin geride kalmış olması, uzun kelimeleri doğru telaffuz edememek ve kelimeleri bir araya getirirken sıralarını karıştırmak, kullanılacak doğru kelimeyi hatırlayamamak gibi kendilerini ifade etme sorunları, tekerlemeler gibi kafiyeli kelimeleri öğrenememek, harflerini öğrenmede zorluk çekmek veya ilgisiz olmak disleksi ile bağlantılı olabilmektedir.

Bu belirtilerden bazılarının olması doğrudan çocuğunuzun disleksik olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir farklılık gözlemlemeniz durumunda mutlaka bir uzman kontrolüne gitmek gerekir.

Disleksi Hastalığı

Disleksi halk arasında maalesef bir hastalık olarak bilinmektedir fakat aslında bir hastalık değildir. Okuma güçlüğü olarak da bilinen bir özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin doğru anlaşılması, disleksik kişilerin gereken eğitim ve desteği alabilmesi adına önemlidir.

Disleksi yaygın gözüken bir öğrenme güçlüğüdür ve disleksik çocuklar özel eğitim sayesinde okul hayatına ya da ileride iş hayatına daha kolay adapte olabilmektedir. Orlando Bloom, Tom Cruise, Albert Einstein gibi isimler de pek çok kişi tarafından tanınan disleksik ünlüler arasında yer almaktadır.

Disleksi Tedavisi

Günümüzde disleksiyi ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu durum doğumdan başlayıp yaşam boyu süren bir özel öğrenme güçlüğüdür ve hastalık olmadığı için ilaç tedavisi de yoktur. Bu nedenle, eğitim ve terapiler aracılığı ile disleksi olan çocukların okuma, yazma, dil kullanımı, konuşma gibi becerileri geliştirilerek, günlük hayatlarında yaşadıkları zorlukların hafifletilmesi hedeflenir.

Disleksi için uygulanan özel eğitim programları tamamen kişiye özel oluşturulmaktadır. Bunun sebebi, bu durumun kişiyi nasıl etkilediği ve ne derecede etkilediğinin kişiden kişiye ciddi farklılıklar gösterebilmesidir.

Çocuğunuz için özel eğitim programları ile ilgili bilgi almak için Arnavutköy ve Hadımköy bölgelerine hizmet veren eğitim ve rehabilitasyon merkezimize danışabilirsiniz.

Disleksi Eğitimi

Disleksi eğitimi, özel eğitim alanında uzmanlaşmış uzmanlar tarafından verilmektedir. Eğitime başlanmadan önce uzmanlar tarafından bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda disleksi olan çocuğun becerileri ve güçlük çektiği alanlar tespit edilir. Daha sonrasında ise çocuğa özel bir eğitim programı hazırlanır.

Hazırlanan eğitim programı içerisinde okuma alıştırmaları, renkler ve görseller ile sembollerin, yani harflerin öğrenilmesi, kelimelerin hecelerine ayrılarak tekrar edilmesi gibi birçok farklı yöntem kullanılabilir.

Disleksi Derneği

Disleksi Derneği’nin temel amaçları arasında toplumun bu konu hakkında bilinçlendirilmesi ve çocuklar ile ailelerinin gerekli eğitim ve hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması yer almaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek adına, dernek devlet kurumları, şirketler, okullar ve daha birçok kurum ile iş birliği yaparak eğitimler ve atölyeler düzenlemektedir. Buna ek olarak, ailelere danışma hizmetleri de sağlamaktadır.

Yetişkinlerde Disleksi

Disleksi genellikle küçük yaşlardan itibaren tespit edilmektedir. Erken tespit edilip özel eğitime başlanması, kişinin okul ve daha sonrasında iş hayatında zorlanmaması için önemlidir. Ancak, özellikle disleksiden daha hafif etkilenen kişilerde yetişkinliğe kadar tanı konulmamış olabilmektedir.

Yetişkinlerde yönleri karıştırmak, okumakta ve okuduğunu anlamakta zorlanmak, kendini ifade etmekte güçlük çekmek, sesli okurken kelime veya satır atlamak, not tutmakta veya planlama yapmakta zorlanmak disleksi belirtisi olabilir.

1 Sınıf Disleksi Testi

Disleksi, okul çağına gelen çocuklarda iyice belirgin olabilmektedir. Daha önceden tanı konulmadıysa bile 1. Sınıfa başlayan çocuklarda bu durum daha net anlaşılabilmektedir. Bunun sebebi, okula başlanması ile birlikte okuma, yazma ve ödevler gibi birçok ayırt edici etkenin çocuğun hayatına dahil olmasıdır.

Eğer çocuğunuz akranlarına kıyasla okuma ve yazmayı öğrenmekte geride kalıyorsa, okuma egzersizlerinden ve ödevlerinden kaçıyorsa, konuşurken doğru kelimeleri bulmakta güçlük çekiyorsa, kelimeleri hecelerine ayıramıyorsa disleksi olma ihtimali vardır.

Disleksi Nasıl Anlaşılır?

Bir çocuğun disleksik olup olmadığı çocuğun yakından gözlenmesi ile anlaşılabilir. Disleksik çocuklarda görülen özelliklerden bazıları benzer kelime ve harfleri birbirine karıştırmak, sesli okumakta ve okuduğunu anlamakta güçlük çekmek, günleri ve yönleri yanlış kullanmak, alfabeyi öğrenmekte zorlanmak ve verilen komutları anlayıp yerine getirememektir.

Yukarıdaki belirtilerden bazılarının gözlenmesi durumunda bir uzmana başvurarak tanı alınması sağlanabilir.

Disleksi Etkinlikleri

Çeşitli etkinlikler disleksik çocukların akranları ile benzer becerileri geliştirmesini ve böylece çevresine daha kolay uyum sağlamasını sağlayabilir.

Kolay ve en yaygın kullanılan etkinliklerden bazıları rakam veya kelime tekrarı ve ilk ses son sestir.

Rakam tekrarı çocukların kısa süreli hafıza becerilerini geliştirmektedir. Bu etkinlikte, bir kişi sırayla birkaç tane rakam veya kelime sıralar. Çocuğun yapması gereken ise bu rakam veya kelimeleri doğru sıra ile tekrar etmektedir. Etkinlik ilerledikçe rakam veya kelime sayısı arttırılarak devam edilebilir.

İlk ses son seste ise bir kelime söylenir ve diğer kişi, söylenen kelimenin son sesi ile başlayan bir kelime söylemelidir. Bu etkinlik, çocukların, sesler ve harfler arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamasını sağlar.

Disleksi Neden Olur?

Disleksi genellikle aynı aileden olan bireylerde görülmektedir. Beynin, okuma ve dili nasıl işlediğini etkileyen genlerle ve ayrıca çevredeki bazı risk faktörleri ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Ailede disleksi veya diğer öğrenme güçlüğü öyküsü varsa, erken doğum olduysa veya doğum ağırlığı düşük ise, hamilelik sırasında fetüste beyin gelişimini değiştirebilecek nikotin, uyuşturucu, alkol veya enfeksiyona maruz kalma söz konusu ise disleksi olma ihtimali artabilmektedir.

Disleksi Belirtileri 8 Yaş

Disleksi belirtileri 8 yaşına gelen çocuklarda daha belirgin olabilmektedir. 8 yaşındaki çocuklarda bu belirtiler, okuma becerisinin 8 yaş için beklenen seviyenin çok altında olması, duyduklarını işlemede ve anlamada sorunlar, doğru kelimeyi bulmakta veya sorulara cevap oluşturmakta zorluk çekmek, bir şeylerin sırasını hatırlama sorunları, bilinmeyen bir kelimeyi gördükten sonra telaffuz edememek, yazım zorluğu, okuma veya yazma ile ilgili görevleri tamamlamak için alışılmadık derecede uzun zaman harcamak, okumayı içeren etkinliklerden kaçınmak ve benzer harf ve sesleri birbiri ile karıştırmaktır.

Disleksi Haftası

Disleksi Haftası, bu durum hakkında farkındalık yaratmak için belirlenen ve her yıl çeşitli çalışmalar yapılan bir haftadır. Bu hafta, ekim ayının ilk haftası olarak kabul edilmektedir ve ekim ayının ilk perşembe günü de Dünya Disleksi Günü’dür.  

Her yıl disleksi ile ilgili farklı bir tema öne çıkarılmakta ve öğretmenler, işverenler ve halka yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Disleksi Haftası genellikle okullar ve işletmeler tarafından desteklenir ve disleksi olan kişilerin günlük olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilir.

Disleksi Kitap

Disleksi ile ilgili birçok kitap bulmak mümkündür. Bu kitaplardan bazıları aileleri bilinçlendirmek ve disleksik çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili bilgi verirken, bazıları da disleksik çocukların becerilerini geliştirmeye yönelik egzersizler içerir.

Çocuklar için olan kitaplardaki bulmacalar, görseller ve egzersizler, çocuğunuzun eğitiminde destekleyici olabilir.

Disleksi Testi Yetişkin

Disleksi genellikle yetişkinlikten önce tespit edilmektedir fakat bazı durumlarda disleksik kişiler yetişkinliğe erişene kadar tanı almamış olabilmektedir. Yetişkinlerde bu durumun olup olmadığının anlaşılması için öncelikle bir dizi soru sorulur. Bu sorular, iş hayatında, günlük yaşantıda gerçekleştirilen okuma, planlama gibi eylemlerde zorlanılıp zorlanılmadığına bakar. Gerek görülmesi durumunda sorulara ek olarak, okuma ve anlama testleri, hafıza testleri gibi testler de yapılabilir.

Disleksi Yazı Örnekleri

Disleksi olan kişilerin yazıları arasında benzer farklılıklar görülmektedir. Genellikle benzer harfler ve sayılar birbirine karıştırılmaktadır. Örneğin, d ve b, 2 ve 5, t ve f, s ve z gibi semboller birbiri yerine yazılmış olabilmektedir. Ayrıca, en ve ne kelimeleri gibi benzer kelimelerin de harflerinin sırası karıştırılarak yazılabilmektedir.

Türkiye Disleksi Vakfı

Türkiye Disleksi Vakfı, bu konu hakkında halkı bilinçlendirmek için ve disleksik kişilerin karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmek için çalışan bir vakıftır. Hedefleri arasında insanları bilinçlendirmek, ülkemizdeki özel eğitim seçeneklerini arttırmak ve dünya standartlarına getirmek, özel eğitim uzmanları yetiştirmek ve disleksik çocuklarla ailelerine destek olmak yer almaktadır.

Disleksi Alfabesi

Disleksik çocukların harfleri daha kolay öğrenebilmesini sağlamak için geliştirilmiş özel alfabeler bulunmaktadır. Disleksi alfabelerinde harflerin birbirinden görsel olarak farklı olması sağlanır ve tersine çevrilemez şekilde oluşturulur. Sembol olarak ya da ses olarak birbirine benzeyen harfler farklı renkler, objeler ve hareketler ile öğretilerek karıştırılmasının önüne geçer. Çocuklar harflere aşinalık kazandıkça normal alfabedeki harflere geçiş yapılır.

Disleksi Egzersizleri

Çocuğunuza destek olmak ve dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla evde eğlenceli egzersizler yapabilirsiniz. Bu egzersizler aynı zamanda çocuğunuz ile kaliteli zaman geçirmenizi de sağlamaktadır.

Her gün yüksek sesle okuma yapmak, sesli kitaplardan yararlanmak, disleksi için olan egzersiz kitaplarından bulmacalar yapmak gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz. Egzersizler esnasında çocuğunuzu anlamaya yönelik hareket edin ve gösterdiği çabayı takdir edin.

Disleksi Genetik Mi?

Disleksi, genetik kökenli nörobiyolojik bir durum olarak kabul edilir. Bu, bireylerin bu durumu bir ebeveynden miras alabileceği ve sinir sisteminin, özellikle okumayı öğrenmekten sorumlu beynin bölümlerinin, performansını etkilediği anlamına gelir.

Ailede daha önceden bu durumun öyküsü olduğu durumlarda çocuklarda da disleksi olabildiği görülmektedir.

Disleksi Çeşitleri

Uzmanlar, terapi ve eğitimlerin etkinliğini artırmak için disleksiyi farklı kategorilerine ayırmıştır. Disleksi türlerine aşina olmak, eğitimcilerin mümkün olan en iyi desteği sağlamak için çocuğun ihtiyaçlarına özel stratejiler geliştirmelerini sağlamaktadır. Bazı türler aşağıdaki gibidir.

Fonolojik Disleksi: Disleksi denildiğinde ilk akla gelen fonolojik disleksidir. Fonolojik disleksi olan bireyler kelimeleri deşifre etmek veya seslendirmekte zorlanırlar. En sık görülen tür olduğuna inanılmaktadır.

Hızlı İsimlendirme Disleksisi: Renkleri, sayıları ve harfleri hızlı bir şekilde isimlendirme becerileri kötü olan kişiler hızlı isimlendirme disleksisine sahip olabilirler. Hızlı isimlendirme disleksisi olan bireyler renklerin, sayıların ve harflerin adlarını söyleyebilirler, ancak çoğu zaman doğru kelimeyi bulmaları çok daha uzun sürer.

Görsel Disleksi: Bir çocuk bir sayfada gördüklerini hatırlamakta zorlanıyorsa, görsel disleksi olabilir. Bu tür, beynin görsel işleme becerisini etkiler ve beynin, gözlerin gördüklerinin tam resmini almamasına neden olur. Görsel disleksi, harflerin nasıl yazılacağını veya oluşturulacağını öğrenme yeteneğini de etkiler çünkü her ikisi de beynin doğru harf dizisini veya şeklini hatırlamasını gerektirir.

Edinilmiş Disleksi: Travmatik bir beyin hasarı veya hastalık geçiren kişiler, beynin dil ile ilgili merkezlerini etkilenirse bu durum geliştirebilirler. Bu tip disleksi aynı zamanda travma disleksi olarak da adlandırılır çünkü beyin travmasından kaynaklanır ve bilinen bir nedeni olan tek disleksi türüdür.

Disleksi Olan Çocuğun Özellikleri

Disleksik olan çocuklar akranları ile zekâ seviyesi olarak farklılığa sahip olmasa da bazı becerilerde daha geride kalabilirler.

Disleksik çocuklar okurken kelime veya satıları atlayabilir, sosyal ilişkileri zayıf olabilir, kendilerini ifade etmekte zorlanabilir, unutkan olabilir, değişikliklere zor uyum sağlayabilir, benzer sesteki kelimeleri ve harfleri birbirine karıştırabilir, yön ve zaman kavramlarını anlamakta güçlük çekebilir.