Arnavutköy Otizm

Arnavutkoy Otizm

Yazı İçeriği

Arnavutköy otizm, iletişimde, sosyal etkileşimde ve davranışta farklı gelişim göstermek ile karakterize gelişimsel bir farklılıktır. Günümüzde çok sayıda çocuk otizm tanısı almaktadır ve kızlardan daha fazla erkeği etkileme eğilimindedir.

Geçmişte otizm çocukluk çağı şizofreni veya çocukluk çağı psikozu ile karıştırılmış ve bazı yetişkinlerde şizotipal kişilik bozukluğu olarak yanlış anlaşılmıştır. Otizm hakkında ek araştırma bilgileri mevcut hale geldikçe, durumun kapsamı ve tanımı daha rafine olmaya devam etmektedir. Bu farklılıkla ilgili geçmiş karışıklıkların büyük bir çoğunluğu çözülmüştür.

Otizmin etkileri her kişide farklı olabilmektedir. Bu nedenle de otizmi bir spektrum olarak düşünmek gerekir. Hangi semptomların var olduğu ve etkilerinin nasıl olduğu her kişide farklı olabilir.

Arnavutköy Otizmli Çocuklar

Çocuğunuzun okula gitmeden önceki dönemde davranışlarında ve iletişiminde farklılıklar olduğunu fark edebilirsiniz. Bu işaretlerden bazıları çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu olma ihtimali olduğu anlamına gelebilir.

Bunlar, 15 kelimeden az konuşma, gündelik eşyaları işlevinden farklı kullanma, çağrıldığında adına yanıt vermeme, eylemleri veya kelimeleri taklit etmeme, basit talimatlara uyamama, tek başına olmak isteme, cümleleri veya kelimeleri tekrarlama, tekrarlayan hareketler sergileme, fiziksel temastan hoşlanmama, öğrendiği becerileri unutma ve başkalarının duygularını veya düşüncelerini anlamamak olabilir.

Arnavutköy Otizmli Bebek

Arnavutköy bebeklerde otizmin fark edilebilmesi için ebeveynlerin, otizm hakkında bilgi sahibi olmaları ve bebeklerini çok yakından gözlemliyor olmaları gerekmektedir.

Otizmin erken belirtileri genellikle 6-18 aylık bebeklerde tespit edilebilir. Örneğin, bir bebek nesnelere sabitlenirse veya insanlara yanıt vermiyorsa, otizm spektrum bozukluğunun erken belirtilerini sergiliyor olabilir.

Daha büyük bebekler ve küçük çocuklar isimlerine cevap veremeyebilir, göz temasından kaçınabilir, ortak dikkat göstermeyebilir (bir nesneyi veya olayı bakarak veya işaret ederek gözlemleme deneyimini paylaşmamak) veya sallanma veya kol çırpma gibi tekrarlayan hareketler sergileyebilir.

Bu belirtileri fark eden veya çocuklarının gelişimsel kilometre taşlarını karşılamadığından endişe duyan ebeveynler, çocuk doktorlarına başvurmalı ve gelişimsel bir tarama talep etmelidir.

Erken tanı ve erken müdahale çok önemlidir. Çalışmalar, 3-5 yaş arası kanıta dayalı erken müdahale programında olan otizmli çocukların yaklaşık yarısının anaokuluna başlayabilecek kadar beceri kazanabileceğini göstermektedir.