Özel Rehabilitasyon Merkezi

Özel Rehabilitasyon Merkezi

Yazı İçeriği

Özel rehabilitasyon merkezi, özel ihtiyacı olan bireylere eğitim, tedavi ve terapi hizmetleri sunan ve birçok noktada bulunan sağlık merkezidir.

Özel rehabilitasyon merkezi, MEB yönetmeliği doğrultusunda hizmet veren özel hizmet birimleridir. İşitme engelliler ya da görme engeli gibi fiziksel yetersizlikleri olan bireylere rehabilitasyon hizmeti veren rehabilitasyon merkezi aynı zamanda öğrenme güçlüğü, konuşma güçlüğü, otizm, down sendromu ve benzeri gibi gelişimsel bozuklukları olan bireylere de rehabilite edici sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Fiziksel ya da zihinsel yetersizliği olan bireyler, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerdir. Her bireyim özel gereksinim ihtiyacı farklı olabilmektedir. Bu farklılıklar doğrultusunda her bireyin yeterlilikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel yöntem ve teknikler kullanılır. Bu uygulamalar sayesinde bireylerin iletişim becerilerinin güçlenmesi, çevresiyle uyum sağlayabilmesi ve kimseden yardım almadan hayatını devam ettirebilmesi amaçlanır.

Özel Rehabilitasyon Merkezi: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Doğuştan gelen ya da daha sonradan gelişen zihinsel ve bedensel yetersizlikler özel eğitim kapsamına giren durumlardır. İşitme ve gör kaybı, ortopedik problemler gibi fiziksel yetersizliklerin yanı sıra öğrenme güçlüğü, otizm, down sendromu, hiperaktivite, disleksi gibi zihinsel yetersizlikler her bireyde farklı düzeylerde görülebilir.

Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde tüm zihinsel ve bedensel yetersizliklere yönelik özel eğitim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Her birey farklı olduğundan özel eğitim programlarının içeriği, teknik ve yöntemleri farklılık gösterir. Böylece bireylerin gerek zihinsel gerekse bedensel yetersizliklere bağlı olarak yaşadıkları sorunların ortadan kalkması ya da minimum seviyeye indirgenmesi hedeflenir.

Özel Rehabilitasyon Merkezi: İstanbul Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

İstanbul, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en fazla olan metropol şehridir. İnsan ihtiyaçlarının ve taleplerinin de aynı oranda fazla olduğu İstanbul’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sayısı da oldukça fazladır.

Arnavutköy ve Hadımköy başta olmak üzere İstanbul’un hemen hemen her noktasında bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, özel eğitime uygun şekilde tasarlanmış olan eğitim odalarına sahiptir. Ayrıca tüm özel eğitim merkezlerimizde fizyoterapist, okul öncesi öğretmeni, rehber öğretmeni, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve ortopedist gibi alanında uzman kişiler bireylere özel tedavi hizmeti vermektedir.