Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Yazı İçeriği

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon bireyin gelişim yaşlarında uzmanların gözetimi altında yapılan değerlendirmeler sonucunda bu eğitimi alıp almayacağı belirlenir. Yaşıtlarına göre belirgin düzeyde sahip olduğu farklılıkları tespit edildiğinde, bireye özel önerilen eğitim programına verilen isimdir. Aynı zamanda üstün yetenekli olan öğrencileri tespit edip yetenekli olduğu alana yönlendirmek amacı ile de çeşitli eğitimler verilir.

Arnavutköy ve çevresine özel eğitim merkezi olarak bu alanda hizmet vermekteyiz.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi nedir? Ne amaçlanır? Bu alanda merak edilen konuları araştırdık.

Arnavutköy özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak bu eğitimi gerektiren çocukları tanıma ve onlarda bulunan özütlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak, bu kişilerde var olan özürlerine göre özelliklerini kavrayabilmesini, sosyal çevreye uyum sağlaması amaçlanır. Özürlerine göre biçimlendirilmiş, ayarlanmış planlamasının uygulanmasında gerekli alanında uzman kişilerin veya öğretmenlerin yardımcı olabilecek düzeyde bilgi sahibi yapmak, daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri bu alanda bilgilendirmek, çevrelerini ve özürlü çocuğu olan aileleri, bu eğitim konusunda bilinçlendirmek ve bu alana yönlendirilmesi sağlanır.

Kurum bünyesinde pek çok uzmanlar bulunur. Bunlar şu şekildedir:

 • Fizyoterapist
 • Psikolog ve psikolojik danışman
 • Odyolog
 • Özel eğitim alan öğretmenleri
 • Rehber öğretmenler
 • Dil ve konuşma terapisti
 • Ergoterapist
 • Okul Öncesi Öğretmenleri
 • Çocuk gelişimi ve eğitimcileri
 • Sosyal hizmet uzmanları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Nedir?

Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir? Herhangi bir engeli bulunan veya özel bir ilgi gösterilmesi gereken, sınıf düzeyinden geri kalmış bazı yetersizlikleri bulunan öğrencilerin gittiği merkezler ve aldığı eğitimlerdir. Bu merkezlerden alınan tedbir raporu sonucunda bireylerin genel olarak milli eğitime bağlı okullarda tüm gün olarak kaynaştırma gittiği sınıfa halen de gitmeye devam ettirmektedirler.

Tüm çocuklar gerek fiziksel gerek öğrenme yetenekleri açısından birbirleriyle aynı değillerdir. Belli konularda yetersiz olan veya engeli olan kişilerdir. Özel eğitim ve rehabilitasyon kimlere verilir?

 • Zekâ geriliği
 • Öğrenme güçlüğü
 • Duygu ve davranışlarda oluşan dengesizlikler
 • İleri derecede ve çoklu yetersizlikler
 • İşitme yetersizlikleri
 • İletişim bozuklukları
 • Göreme yetersizliği
 • Vücuttaki bazı bölgeler ve sağlıkla ilgili yetersizlikler
 • Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler

Arnavutköy özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak bu bireylerin sahip oldukları engel veya yetenek tespit edilip o özelliğine göre farklı metotlar uygulanır. Her bir engel veya yetenek için farklı yöntemler uygulanarak eğitim verebilmekteyiz.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ile İlgili Son Haberler

Özel eğitim ve rehabilitasyon ile ilgili son haberler, geçtiğimiz senelerde rahatsızlığı, engeli veya yetersizliği olan çocuklara özel ilk spor merkezi açıldı. PG Sports adı ile isimlendirilen spor merkezi uygulanmaya başlandı. Çocukların hem sosyalleşmesi açısından hem de sağlık açısından büyük katkı sağladı. Çocukların gelişimleri açısından da oldukça olumlu bir etki bıraktı.

Bu spor merkezinde özel bir alet sayesinde çocukların ilgi ve konuya ne derecede ve nasıl odaklanmaları ölçülüp her bir öğrenciye uygun bir program hazırlanır. Ayrıca sihirli oda olarak isimlendirilen bu odada kişilerin duyularını uyararak beynin tüm alanı kullanılması sağlanır. Bu uygulama sırasında öğrencilerin öğrenme hızı da öğrenme kapasitesi de oldukça artıyor. Yaklaşık 50 veya 60 dakika süren seanslar halinde yapılır. Problem çözme ve çevreye uyum sağlamalarında büyük bir katkı sağlamaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Fransızca’dan dilimize geçmiş olan rehabilitasyon kelimesi bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek anlamında kullanılmaktadır. Doğuştan veya sonradan olan çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan beden, zihin, duygu ve sosyal özelliklerinde belirli oranda ya da sürekli olarak görev kaybına uğrayarak yetersiz kalan normal yaşam gereklerine uymayan kişileri normal seviyeye getirmek amacıyla yapılan tedavilerin tümüne verilen isimdir.

Özel eğitime muhtaç çocuk çoğunlukla yetersizliği olan çocuktur. Görmesinde, işitmesinde, konuşmasında ve benzeri özelliklerinde güçlüğü olan çocukları Arnavutköy özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak düştükleri yetersiz durumdan kurtarmayı amaçlarız.

Arnavutköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Arnavutköy özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi milli eğitim bakanlığı tarafından eğitim veren bir kurumdur. Özel eğitime yada fizik tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara eksiksiz bir şekilde eğitim ve tedavi vermektedir.