Duyu Bütünleme Nedir?

Duyu Bütünleme Nedir

Yazı İçeriği

Duyu bütünleme nedir: Çevredeki uyaranların duyu organları ile algılanıp, algılanan uyaranların işlenmesi sonucunda duruma uygun tepki vermeyi sağlayan süreçtir. Duyu bütünlemede zorlanan, yani uyaranlara karşı beklenilenden daha farklı tepki veren kişilerde duyu bütünleme bozukluğu adı verilen durum olabilmektedir.

Duyu bütünleme bozukluğu olan kişiler için farklı terapi ve eğitimler mevcuttur. Bu tedavilerin sonucunda kişinin çevresi ile daha uyumlu şekilde hareket edebilmesini ve günlük hayatta karşılaşılan birçok duruma karşı daha az hassas yaklaşabilmesini sağlar.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Ne Demek?

Duyu bütünleme, beş duyu organı ile algıladığımız çevresel uyaranların sinir sistemi tarafından beyne iletilmesi, iletilen bilginin organize edilmesi ve duruma uygun şekilde yanıt vermemizi sağlayan süreçleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Ayrıca eklemler, kaslar ve bağlar ile yaptığımız hareketlerin kontrolü yani vücut farkındalığı ve vücut dengesinin sağlanması da duyu bütünleme ile ilgilidir.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Bozukluğu Nedir?

Duyu bütünleme bozukluğu, beynin, duyular yoluyla gelen bilgileri almakta ve bunlara yanıt vermekte zorlandığı bir durumdur.

Duyusal işlem bozukluğu olan bireyler çevrelerindeki şeylere aşırı duyarlı olabilir ya da yeteri kadar duyarlı olmayabilirler. Duyu bütünleme konusunda zorluk yaşayan kişiler için yüksek sesli ortamlar, bazı kıyafetlerin dokusu gibi uyaranlar rahatsız edici, hatta dayanılmaz olabilir.

Bunun yanı sıra ani, tiz, yüksek veya metalik seslere (sifon, gümüş eşyaların çınlaması vb.) aşırı tepki vermek ya da korkmak, başkalarının duymadığı arka plan seslerini fark edip dikkat dağılması yaşamak, beklenmedik fiziksel dokunuşlardan korkmak, tanıdık yetişkinlerle bile sarılmayı ya da fiziksel teması istememek, kalabalığa karşı çekinceli gözükmek, başkalarına yakın durmaktan kaçınmak, gerçek bir tehlike olmadığında bile tırmanma veya düşme korkusu yaşamak gibi birçok farklı etkisi de olabilmektedir.

Hangi belirtilerin var olduğu ve kişinin hayatını hangi boyutta etkilediği kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu bütünleme terapisi, duyu bütünleme bozukluğu olan çocukların günlük aktiviteler, sosyalleşme, okul hayatı gibi durumlara uyum sağlayabilmesini hedefleyen tedavi yöntemidir. Terapi süreci alanında uzman özel terapistler tarafından yürütülür.

Terapinin en etkili olduğu dönem okul öncesi çağdır. Bu nedenle erken tanı konulabilmesi büyük fark yaratabilmektedir. Ebeveynlerin duyu bütünleme bozukluğu belirtileri hakkında bilgi sahibi olup, çocuklarını yakından gözlemleri bu açıdan çok önemlidir.

Farklı terapi çeşitleri bulunmaktadır. Duyusal entegrasyon terapisi ve duyusal diyet yaygın kullanılan terapilere örnek verilebilir.

Duyusal entegrasyon terapisinde, kontrollü bir ortamda eğlenceli aktiviteler kullanılır. Çocuk, terapist gözleminde, tetiklenmeyecek şekilde belirli uyaranlara maruz bırakılır. Bu uyaranlarla başa nasıl çıkılacağını uygun bir ortamda öğrenmiş olur. Bu terapi sayesinde çocuklar, günlük hayatta düzenli olarak maruz kaldığı uyaranlara karşı da direnç geliştirmiş olur.

Duyusal diyet ise ev, okul gibi çocuğun bulunduğu ortamlarda karşılaşacağı duyusal uyaranları içeren bir aktivite listesinden oluşmaktadır. Bu aktiviteler duyu bütünlemede sorun yaşayan çocukların gün boyunca odaklı ve düzenli kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Diğer terapilerde de olduğu gibi duyusal bir diyet çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Sorunu Nedir?

Duyu bütünleme sorunu halk arasında duyu bütünleme bozukluğu için zaman zaman kullanılan bir kalıptır. Aslında, işaret edilmek istenen durum duyu bütünleme bozukluğudur. Duyusal uyaranların işlenmesinde ve uygun cevaplar üretilmesinde güçlük yaşayan kişiler için konan tanıdır.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Problemi Nedir?

Duyu bütünleme problemi de duyu bütünleme sorunu gibi halk arasında kullanılan bir diğer kalıptır. Bu da aynı şekilde duyu bütünleme bozukluğuna işaret etmektedir.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Bozukluğu Neden Olur?

Duyu bütünleme bozukluğunun nedeni günümüzde tam olarak bilinmemektedir. Ancak, yapılan araştırmalar duyu bütünleme bozukluğunun sebebinin genetik olduğuna işaret etmektedir.

Anne karnında ya doğum esnasında yaşanan komplikasyonların ya da çevresel faktörlerin de etkisi olabileceği düşünülmektedir. Halk arasında yanlış bilinenin aksine yetiştirme şekli veya sosyoekonomik faktörler duyu bütünleme bozukluğuna sebep olmamaktadır.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Eksikliği Nedir?

Duyu bütünleme eksikliği, çevredeki uyaranların duyu organları tarafından algılandıktan sonra sinir sistemi tarafından beklenildiği gibi işlenmemesi durumunda ortaya çıkan durumdur. Bunun bir eksiklik olarak değil duyu bütünleme bozukluğu olarak adlandırılması doğru olan adlandırma şeklidir.

Erken teşhis durumunda doğru terapiler ile duyu bütünleme bozukluğu olan kişiler, çevrelerine daha kolay uyum sağlayabilir ve uyaranlara karşı daha beklendik tepkiler vermeye başlayabilir.

Duyu Bütünleme Nedir: Duyu Bütünleme Eğitimi Nedir?

Duyu bütünleme eğitimi, duyu bütünleme bozukluğu olan kişilerin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş özel eğitim programıdır. Duyu bütünleme bozukluğunun etkileri ve yoğunluğu herkeste farklı olabileceğinden dolayı, bu eğitim kişiye özel olarak hazırlanmalıdır.

Bu eğitimler, duyu bütünleme bozukluğu olan kişilerin uyaranları algılama ve uygun tepkiler üretebilme kabiliyetlerini arttırmaya odaklanır.

Yaşa göre eğitimin içeriği farklılaşsa bile, çocuklar da yetişkinler de kendilerine özel eğitim programından yararlanarak yaşam kalitesini arttırabilir, okul ya da iş hayatına daha kolay adapte olabilirler.

Eğitimin içeriğine dair detaylı bilgi almak ve çocuğunuza uygun özel programın hazırlanıp uzmanlar tarafından uygulanma için Arnavutköy ve Hadımköy’deki terapi ve rehabilitasyon merkezlerimize başvurabilirsiniz.