Duyu Bütünleme Eğitimi

Duyu Bütünleme Eğitimi

Yazı İçeriği

Duyu bütünleme eğitimi, duyu bütünleme bozukluğu olan kişilerin çevrelerine adapte olabilmeleri ve hem günlük hayatlarında hem de iş, okul gibi alanlarda karşılaşabilecekleri problemleri mümkün olduğunca azaltmak için özel hazırlanan bir programdır.

Duyu bütünleme, çevredeki uyaranların duyu organları tarafından algılandıktan sonra sinir sistemi tarafından işlenip, duyuya uygun bir cevap üretmeyi içeren süreçtir. Örneğin, sıcak bir bardağa dokunulduğunda, sıcaklığın algılanıp sinirler aracılığıyla iletilmesi sonucu beynin eli geri çekerek cevap vermesi duyu bütünlemesi sonucu gerçekleşir.

Duyu bütünleme bozukluğu ise duyuların algılanıp, bütünleştirilerek duruma uygun cevap verebilmenin önüne geçebilmektedir. Bu durumun sebep olduğu en yaygın durumlara cevap vermekte yavaş davranma, konuşurken ses tonunu ve hızını ayarlamakta güçlük çekmek, fiziksel temasa aşırı tepki vermek, kimsenin fark etmediği kokuları fark edip rahatsız olmak, ses yönünü tespit edememek, yüksek sesli ortamlarda mutsuz olmak, tırnak, saç kestirmek, diş fırçalamak gibi eylemlerin yarattığı fiziksel his nedeniyle yapılmasına izin vermemek, dikkat süresinin çok düşük olması ve sürekli hareket isteği gibi birçok örnek verilebilir.

Duyu bütünleme bozukluğuna sahip yetişkinler ve çocuklar duyu bütünleme eğitiminden yararlanabilirler. Eğitimin içeriği yaşa göre farklılıklar gösterse de temelde amaçladığı şey kişinin çevresine uyumlu olabilmesini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Kişiye özel eğitim programları ile ilgili bilgi almak ya da çocuğunuzun yaşadığı zorluklara ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı hazırlanması için Arnavutköy ve Hadımköy’deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Duyu Bütünleme Eğitimi Nedir?

Duyusal bütünleme eğitimi, duyu bütünlemede zorlanan çocukları, yani duyu bütünleme bozukluğu olan çocukları, yapılandırılmış, kontrollü ve tekrarlayan bir şekilde duyusal uyarıma maruz bırakarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunun arkasındaki teori, zamanla beynin uyum sağlayarak, çocukların duyuları daha verimli bir şekilde işlemesini ve tepki vermesine olanak sağlamasıdır.

Duyu bütünleme bozukluğu her çocukta farklı belirtilere sebep olabilirken, bu belirtiler birbirinden çok farklı yoğunluklarda olabilir. Bu nedenle, eğitime başlanmadan her çocuk kendi yaşadığı sorunlara ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilip, kişiye özel bir eğitim programı belirlenmelidir.

Duyusal bütünleme eğitimi, özel olarak eğitilmiş bir meslek terapisti tarafından sağlanmalıdır. Alanında uzman eğitmenler, çocuğunuzun duyu bütünleme eğitiminden faydalanıp faydalanmayacağını kapsamlı bir değerlendirme ile belirler.

Eğitimi veren uzmanlar, her çocuğun kendi gelişimine göre, faaliyetleri giderek daha zorlu ve karmaşık hale getirir. Buradaki temel hedef, tekrarlama yoluyla çocuğunuzun sinir sisteminin duyulara ve harekete daha “organize” bir şekilde cevap vermesidir.

Duyu Bütünleme Terapisi Eğitimi

Duyu bütünleme terapisi, 1970’lerde bir uzman terapist olan A. Jean Ayres tarafından, duyu bütünleme problemleri olan çocukların, duyusal uyaranları işlemedeki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Terapi seansları oyun odaklıdır ve salıncaklar, trambolinler ve kaydıraklar gibi ekipmanların kullanılmasını içerebilir.

Duyusal bütünleme ayrıca diş fırçalama, ağırlığı normalden fazla olan yelekler ve sallanma gibi derin basınç yöntemleri de kullanır. Bu tedavilerin tutarlı ve uzman gözetiminde uygulanması sonucu, duyusal uyaranlara aşırı tepki veren çocukların sakinleştiği gözlenebilmektedir.

Ek olarak, duyu bütünleme eğitimi ve bu terapilerin çocuğun duyusal açıdan uyaranların fazla olduğu ortamları tolere edebilme eşiğini arttırdığı, geçişleri daha az rahatsız edici hale getirdiği ve olumlu davranışları güçlendirdiği düşünülmektedir.

Bunlara ek olarak, duyu bütünleme terapisi ve eğitiminin, otizm spektrum bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar için de olumlu etkileri olduğu görülmektedir.

Özel Eğitim Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme bozukluğu olan çocukların öncelikle günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlar, onları tetikleyen durumlar ve ihtiyaç duyabileceği yardım türünün bir uzman tarafında değerlendirilmelidir. Çocuğun özel eğitim ile duyu bütünleme konusunda desteğe ihtiyacı olup olmadığı böyle belirlenebilmektedir.

Duyu bütünleme eğitimine ihtiyaç duyan çocuklar için çocuğa özel eğitim programı hazırlanır. Bu eğitimlerin en etkili olduğu dönem okul öncesi çağdır. Bu nedenle ailelerin dikkatli gözlemler yaparak, bir farklılık görmeleri durumunda uzmanlara başvurarak erken tanı konulmasını sağlaması önemlidir. Okul çağı öncesinde eğitim alan çocuklar, okul ortamına daha kolay uyum sağlayabilmekte, sosyalleşmek, günlük görevlerini yerine getirmek gibi birçok konuda daha olumlu hareket edebilmektedir.

Ancak, her yaştan kişi, eğitim programının uygun şekilde dönüştürülmesi ile duyu bütünleme eğitiminden faydalanabilir.

Arnavutköy ve Hadımköy’deki merkezlerimiz, uzmanlar tarafından hazırlanan ve uygulanan özel eğitim programları ile duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklara yardım olmaktadır.