Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Yazı İçeriği

Özel eğitim öğretmenliği nedir? Zihinsel, fiziksel ve duygusal bir engeli bulunan bireylerin eğitilmesini üstlenen profesyonel kişilerdir. Özellikle bireyin normal yaşamını devam ettirebilmesine yardımcı olup, yol gösteren bu eğitimciler çok değerlidir.

Özel eğitim öğretmenliği nedir? Eğitim fakültelerine bağlı olan bu bölüm özel eğitim ile ilgili birçok yöntem ve teknik öğrenir. İş sahasında bu yöntem ve tekniklerle bireyin fiziksel, zihinsel ve bedensel olarak topluma kazandırılması hedeflenir. Ayrıca bireye verilen eğitimlerde kişisel olarak bakımını kendisinin yapması için birçok eğitim uygulamasına yer verilir.

Özel eğitime ihtiyaç duyan Arnavutköy ve çevresinde yer alan bireyler mutlaka özel eğitim için açılmış okullarda eğitim almalıdır.

Özel Eğitim Sertifikası

Özel eğitim sertifikası 270 saatlik eğitim süresini tamamlayan herkese verilir. Özellikle teori ve uygulamalı olarak verilen bu eğitimler çok önemlidir. Eğitim tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika belgesi eğitmene verilir.

Bu sertifika sayesinde kişi devlet ve özel kurumlarda görev alabilir. Bunun için çeşitli başvurular oluşturup Arnavutköy içinde ve diğer ilçelerde özel eğitim öğretmenliği yapabilirler.

Özel Eğitim Kitapları

Özel eğitim kitapları bu alanda eğitim verecek olan öğretmenler için ve veliler için çok önemlidir. Bu kitaplar sayesinde hem veli hem de öğretmen bireye daha bilinçli olarak yaklaşır.

Özel eğitimle ilgili en çok bilinen kitaplar ise şunlardır:

 • Otizm ve otistik çocukların eğitimi: Kitap içeriğinde otizm hakkında birçok açıdan yaklaşım ve otizmli çocukların eğitimi yer alıyor.
 • Otizmde ilk adım: Bu kitap otizmli çocukları ve ilk kez böyle bir durumla karşılaşan aileleri konu alıyor.
 • Otizm ve otistik çocuklar: Kitap içeriği sınırlı olup otizmin fark edilme yaşı olarak 2 ila 5 yaşını işaret etmektedir. Bu yaş aralığı üzerinde duran kitap önemli bilgiler vermektedir.
 • Otistik çocuk dahi mi, engelli mi? :Kitap insanlara farklı açılardan otizmli bireylere bakmamızı sağlıyor. Kitap içerisinde dünyaya yabancı olan insanların sonradan alıştıkları ama bazı bireylerin alışamadıkları hala yabancı kaldıklarını söylüyor. Yabancı kalanların özel eğitimle normalleşeceği üzerinde duruluyor.
 • Özel eğitimde akademik becerilere hazırlık/etkinlik örnekleri
 • Resimlerle düşünmek otizmin içerden anlatımı
 • Otistik özellik gösteren çocuklara iletişim becerileri kazandırılması
 • Sevgi dili konuşan çocuklar

Yukarıda yer alan kitaplar özel eğitim öğretmenliği nedir sorusuna ve özel eğitimli bireylere, ailelerine nasıl metotlar izlemeleri gerektiğini açıkça anlatmaktadır.

Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri

Özel eğitimde öğretim yöntemleri farklı kişilerce ortaya koyulsa da temelde aynı amaç için oluşturulmuştur. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitiminde mutlaka bu yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekir.

Peki, bu yöntem ve teknikler nelerdir:

 • Tüm beceri yöntemi
 • Pecs yöntemi
 • Bilgisayar destekli öğretim
 • Gösteri
 • Açık anlatım yöntemi
 • Aktif öğretim
 • Artikulasyon eğitimi
 • Dil, çene ve dudak egzersizleri
 • Tersine zincirleme yöntemi
 • Denge koordinasyon
 • Bilişsel süreç yaklaşımı
 • Oyun müzik
 • Temel tepki öğretimi
 • Uygulamalı davranış desteği

Özel eğitim öğretmenliği nedir sorusuna aslında bu yöntemleri özel eğitme ihtiyacı olan bireylere uygulayan kişiler diyebiliriz. Bu yöntemler sayesinde kolayca bireye davranış kazandırılır ve hayatında uygulama fırsatı verilir.

Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi

Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi için öncelikle belli testler yapılır. Bu testeler ile bireylerin sahip olduğu bilgi beceri ve var olan yeteneklerin ölçümü yapılır. Bu aşamadan sonra bireylerin ek özrü olup olmadığı araştırılır. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra okuma yazma öğretimine başlanılır.

Özel eğitim öğretmenliği nedir sorusunun bir başka karşılığı da özel eğitme ihtiyaç duyan bireylere okuma yazma öğretmektir. Ayrıca bu uygulama gerçekleştirilirken bireylerin hazır bulunuş düzeyi de çok önemli olup, geriye dönük çalışmalarla bu konuda bilgiler elde edilmelidir.

Bireye kalem nasıl tutulur, nereden yazıya başlanılmalıdır bu kısımlar ilk aşama olarak öğretilmelidir. Kalemi kavrayabilme ve harfleri yazabilme okuma yazma için çok önemlidir. Bu yüzden mutlaka dönüt alınarak sürece devam edilmelidir.

Yöntem olarak havada harfler çizdirilebilir, oyun hamurları ile harfler yapılabilir, kumda harfler çizilebilir. Bunlara ek olarak bocuk ve çubuklarla harflere ait semboller yapılabilir. Özellikle parmak kaslarının güçlenmesi kağıt kesme, yapıştırma, küçük cisimlerin tutulması, bırakılması ve toplanması yararlı çalışmalardan birkaçıdır.

Harfi hissettirme ve sonrasında kelime yazımından sonra kolay, bireyin kendi hayatından seçilen zorlanılmadan yazılabilen cümlelere geçilmelidir.

Özel Eğitim Programı Nedir?

Özel eğitim programı nedir? Özel eğitime farklı alanlarda (fiziksel, zihinsel, duygusal) gereksinimi bulunan bireyler için hazırlanmış genel ve özel programlardır. Bu programın içeriği itibarı ile özel eğitimin tanımı ve çeşitleri üzerinde durarak bireyin sınıflandırılması sonrasında uygun eğitimi almayı sağlar.

Özel eğitim programı genel ve özel olarak ayrı ayrı hazırlanır. Bu programlar özellikleri itibari ile birbirinden ayrılır. BEP ismi hazırlanan bu program ile bireye özel bir program hazırlanır. Özel eğitime gereksinimi olan birey için gerekli olan tüm özellikleri ortaya koyan güzel bir çalışmadır.

Genel programın içeriğinde tüm özel eğitim alanlarını (işitme engelliler, konuşma özürlüler, otizm, dil özürlüler, işime özürlüler, zekâ özrü bulunanalar vs.) kapsamı içine alan çerçeve bir programdır. Özel eğitim öğretmenliği nedir sorusuna bu programlar neticesinde kolayca cevap vermek mümkün olup, her programın bir öğretmene ihtiyacı olduğu görülmektedir.