Özel Eğitim Kursu

Özel Eğitim Kursu

Yazı İçeriği

Özel eğitim kursu, özel gereksinimli bireylerin gelişiminde, topluma kazandırılmalarında, eğitimlerinde ve kişisel bakımlarında oldukça önemli bir yere sahip olan bir kurstur.

Arnavutköy özel eğitim kursunda neler yapılır, sorusuna da aynı şekilde cevap verilebilir. Kursumuz profesyonel eğitim alan kadrosu dahilinde bakanlık onayı ile eğitim vermektedir.

Arnavutköy özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, toplumun es geçilemeyecek bir parçasını oluştururlar. Bu kurslarda özel eğitime ihtiyacı olan çocukların özürlerine yönelik eğitimler verilmektedir. Asıl amaç özel eğitim ihtiyacı olan çocukları tanıyıp sahip oldukları özürler doğrultusunda özelliklerini ve özürlerine göre ayırt edebilme becerisi kazandırmaktır.

Arnavutköy Özel Eğitim Kurumları

Özel eğitime ihtiyaç duyan ve bu konuda araştırmalar yapan kişiler Arnavutköy özel eğitim kurumları hakkında bilgi edinmek isterler. En çok sorulan özel eğitim anaokulu nedir, gibi sorulara yanıt aramaktadırlar.

Özel eğitim kurumları otizm ve down sendromu sahibi kişilere profesyonel bir şekilde eğitim veren kurumlardır. Buralarda yapılan çalışmalarla öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi amaçlanır. Bu öğrencilerin eğitimi açısından özel eğitim kurumları oldukça önem teşkil etmektedir.

Arnavutköy Özel Eğitim Kurumları Nelerdir?

Arnavutköy özel eğitim kurumları nelerdir denilince akla hemen birkaç cevap gelmektedir. Bu kurumlar ise şu şekildedir:

 • Yatılı veya sadece gündüzleri eğitim veren görme engelli kişilere eğitim veren ilkokullar.
 • İşitme engellilere yönelik ilkokul ve liseler. Bu kurumlar hem yatılı hem de gündüzlü olarak eğitim vermektedirler.
 • Yatılı veya sadece gündüzleri eğitim veren eğitilebilirlere yönelik ilkokullar.
 • Ortopedik engellilikleri bulunan öğrencilere hem gündüzleri hem de yatılı olarak eğitim veren ilkokullar.
 • Yatılı bulunmayan gündüzlü iş okulları.
 • Sadece gündüz eğitim veren iş eğitim merkezleri.
 • Daha çok estetik ve fen bilimleri ilgilenen yani sanat ve bilim dersleri veren kurumlar.
 • Mekân olarak hastane seçilen hastane okulları.
 • Otistik çocuklara özel olan eğitim merkezleri.
 • Genellikle gündüzleri eğitim veren uygulama ve eğitim merkezleri.

Arnavutköy Özel Eğitim Okulları Kurumları Nedir?

Arnavutköy özel eğitim okulları nedir, sorusu oldukça merak edilen bir konudur. Daha çok farklı türlerde rahatsızlığı bulunan ve bu rahatsızlıkların seviyesine göre ortak rahatsızlığı olan kişilere eğitim vermek amacını taşıyan kurumlardır. Bu kurumlarda amaç, öğrencilerin topluma kazandırılması ve rahatsızlıklarından etkilenmelerini düşük seviyeye çekmektir.

Arnavutköy Özel Eğitim Okulu

Arnavutköy özel eğitim okulu bünyesine birçok yaş grubu eğitim alabilmektedir. Özel eğitim kurumlarında belirli yaş gruplarına hizmet verilir. Bunlar:

Erken Çocukluk Dönemi Programı

Erken çocukluk dönemindeki bebekler 0 ile 36 ay aralığında bulunurlar. Özel eğitime ihtiyacı olan bebeklerin eğitimleri için hazırlanan programdır. İlk sırada ailenin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amaçlanmaktadır. Branşında profesyonel eğitimciler tarafından eğitim kurumlarında verilir.

Bu programda ilk olarak bebeğin ihtiyaçlarının belirlenmesi yatar. Bu sayede özel eğitim gereklilikleri bilinir. Sonrasında teşhis koyma ve diğer adım olarak izleyip değerlendirilip geliştirilmesi planlanır. Bebeğin fiziksel ve kişisel özellikleri hesaba katılarak eğitim süreci belirlenir. Karar verilen günlerde yarı süreli olarak etkinlik ve oyun gruplarında devam edilmesi amaçlanır.

Okul Öncesi Dönemde Yapılan Program

Okul öncesi dönemde yapılan programdaki öğrencilerin yaş aralığı 32 ile 72 ay arasındadır. Belirtilen bu eğitim zorunlu olarak verilmektedir. Bu öğrencilere kaynaştırma yöntemindeki uygulamalar doğrultusunda yardım edilir.

Burada öğretmen başına düşen öğrenci sayısında eğitimin kalitesini arttırmak için sınır konulmuştur. Okul öncesindeki özel eğitim okullarında sınıflardaki öğrencilerin sayısı tek öğretmen için 6 kişi, iki öğretmen için en fazla 10 kişi olarak belirlenmiştir. Eğitim planına uyulmak zorundadır.

Hazırlık Sınıfı

Hazırlık sınıflarında en fazla 10 öğrenciye eğitim verilmektedir. İlk olarak öğrencilerin sosyal açıdan ortama uyum sağlaması amaçlanır. Bu amaçla öğrencilere; sosyal iletişimin ve önemi, temel yaşam becerileri, bu becerileri geliştirme amaçlanarak öğrencilerin sosyal ortamlara uyum sağlaması kolaylaştırılır.

İlköğretim

Arnavutköy özel eğitim bünyesindeki ilköğretim kısmında sınıftaki öğrenci sayıları en fazla 10 kişidir. Zorunlu eğitim olan ilköğretim çağındaki öğrenciler, daha çok klinik bakıma ihtiyaç duyarlar. Çoklu alanlara hitap eden destek eğitim planları hazırlanır.

Evden Yürütülen Eğitim

Evde yürütülen eğitim, Arnavutköy özel eğitim kursu yararlanması mümkün olmayan kişilere kendi evlerinde verilen eğitimdir. Başvurulan kurum tarafından evde eğitim nasıl yönlendirileceği ve neler yapılacağı planlanır. Eğitim genellikle gezerek eğitim veren öğretmenler tarafından gerçekleştirilir.

Orta Öğretim

Orta öğretim yaş aralığındaki öğrencilerin eğitimi daha çok kaynaştırma yöntemi ile sürdürülür. Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler anlaşma yoluyla sınavsız olarak bu yatılı eğitim veren okullara kayıt olurlar.

Yüksek Öğretim

Yüksek öğretim yaş aralığındaki öğrenciler, yüksek öğretim kurumları ile anlaşmalı olarak bu kurumlara yerleştirilir. Kredi ve burs gibi imkanlar tanınarak diğer öğrencilerden daha fazla ayrıcalık tanınır.

Yaygın Eğitim

Yaygın eğitime gereksinimi olanlar bulunduğu çevrenin sunduğu imkanlar ve gerek duyulan ihtiyaçların ışığında eğitim alırlar.

Arnavutköy Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim

Arnavutköy özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler özel eğitim kurumlarında eğitim görmesi gereken kişilerdir. Doğal olarak çoğu çocuk fiziksel açıdan ayrıca öğrenme durumu açısından birbirinden farklılık gösterebilir. Bu konularda yeterliliği olmayan ya da engeli bulunan öğrenciler şu şekildedir:

 • Zekâ seviyesinde gerilik yaşayanlar
 • Öğrenmede yaşanan zorluk çekenler
 • Günlük hayatta duygu ve davranışlarda yaşanan dengesizlikleri bulunanlar
 • İleri seviye ve çoklu yetersizlikler yaşayanlar
 • İşitme ile alakalı problemleri olanlar
 • Sosyal açıdan iletişimde sıkıntı yaşayanlar
 • Görme konusunda yetersizliği olanlar
 • Sağlıksal ve fiziksel açıdan yetersizliği bulunanlar
 • Zekâ ve yetenek bakımından ileri seviyede olanlar

Arnavutköy Özel Eğitim Hizmetleri

Arnavutköy özel eğitim hizmetleri, eğitime başlanmadan önce farkında olunmayan yetersizliklerin belirlenmesini sağlar. Arnavutköy özel eğitim kazanımları sebebiyle çoğu öğrenciden farklı olan ve özel eğitime gereksinim duyan çocuklara ayrıca ileri seviyede yetenekleri olan öğrencilerin de yeteneklerini daha ileriye taşımalarını sağlayan özel gereksinimli bireylerin kendi kendine yeterli hale getirebilmesi kazanımlar arasındadır.

Arnavutköy Özel Eğitimin Amaçları

Arnavutköy özel eğitim hedefleri ve özel eğitim temel ilkeleri:

 • Bilişsel, sosyal, duygusal ve diğer tüm alanlardaki gelişimlerini hızlandırarak iletişim ile alakalı yaşanılan problemleri aşmak.
 • Bu ilkeler öğrencilerin yaşam kalitesini arttırmasına yönelik fırsatlar sunmak.
 • Öğrencilerin karşısına çıkan sorunları kendi başlarına çözebilme yeteneklerini arttırıp kendilerine yetecek hale gelmelerini sağlamak.
 • İlerideki hayatlarını kimseye bağlı olmadan yaşayabilmelerine olana sunmak.