Özel Eğitim Etkinlikleri

Özel Eğitim Etkinlikleri

Yazı İçeriği

Özel eğitim etkinlikleri özel gereksinime ve eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için oluşturulmaktadır.

Özel eğitim etkinlikleri sayesinde çocukların gelişimi desteklenir ve daha sosyal bir ortama sokulması gerçekleştirilir. Buradaki asıl amaçlardan bir diğeri de çocukları hareketlendirerek keşiflere sürüklenmesidir.

Kalıcı öğrenmenin desteklenmesi ve öğretilen kavramların davranışlara yansıması adına bu tarz etkinlikler okullarda sıklıkla yapılmaktadır. Çocuklardan geri dönütlerin en iyi alabilme yöntemi olan bu etkinlikler, eğitim desteğine açık kişilerde oldukça etkilidir.

Her türlü engel ve gereksinim seviyesine bağlı olarak geliştirilebilen bu etkinlikler, Arnavutköy Rehberlik Hizmetleri ve Araştırma Merkezi öğretmenleri tarafından eğitimle birleştirilmiştir. Etkinliklerdeki öğretilmesi gereken kavramların bireyler üzerindeki etkisi etkinlik sonunda danışman ve öğretmenler tarafından ele alınır ve değerlendirilir.

Özel eğitim etkinlikleri esnasında kullanılan materyaller ve oyuncaklar yardımıyla çocukların keyif alması ve öğrenmesi sağlanır. Bu sayede çocuklarda sıkılma durumu engellenmiş olunur.  

Özel Eğitim Materyalleri

Özel eğitim materyalleri çocukları uyararak öğrenmesi gereken kavramları öğretir. Bilindiği üzere özel eğitime tabii tutulan kişilerin odaklanma ve kavrama kavramları güçtür. Bu nedenle çeşitli materyaller kullanmak çocuğun ilgisini çekerken sıkılmasını da engeller.

Kullanılan kapsamlı materyaller her bir bireyin seviyesine uygun olacak şekilde ayıklanır. Disleksi ile mücadele eden ve zihinsel rahatsızlığı bulunan bireyler, çeşitli materyallerden oldukça yararlanır. Renk, hayvan ve bitki figürleri, sesli kartlar gibi pek çok etkinlik materyalleri sıklıkla kullanılmaktadır.

Özel Eğitim Etkinlik Örnekleri

Özel eğitim etkinlik örnekleri adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ön koşul ve kurallar dâhilindeki etkinlikleri incelemek gerekir. Bu etkinler çeşitli uyarlamalar doğrultusunda geliştirilir ve yeni haliyle öğrenciye sunulur.

Önceden hazırlanmış olan etkinlik planı doğrultusunda yapılacak etkinliğin süresi, kazanımları ve öğrencinin değerlendirmesi gerçekleştirilir. İstanbul’da bulunan Arnavutköy gibi civar ilçelerdeki RAM kurumlarından etkinlik örnekleri alınabilir.

Özel eğitim etkinlikleri için en basit ve etkili oyunlar şunlardır:

 • En Hızlı Kim?
 • Kukla Yapma Yarışı
 • Bilgileri Ölçme
 • Ritim Etkinliği
 • Yemek Yapma Etkinliği
 • Meyve ve Sebze Ayıklama Etkinliği
 • Beştaş gibi el ve parmak kaslarını güçlendiren etkinlikler gelişim açısından önemlidir.

Bu bireysel etkinlikler (grup şeklinde de yapılabilir) dışında özel eğitim grup etkinlik örnekleri olarak;

 • Bu Nedir? Bu Kimdir? Etkinliği
 • En İyi Atış Kimin? Etkinliği
 • Körebe gibi oyun etkinlikleri gösterilebilir.

Özel Eğitim Oyuncakları

Özel eğitim oyuncakları desteğe muhtaç bireylerin gelişim evrelerine ve zihinsel yeterliliklerine bağlı olarak özenle seçilir. Zihni yoran oyuncaklardan daha çok zihin güçlendirici, büyük ve küçük kas motorlarının gelişimini destekleyici oyuncaklar tercih edilir.

Artık günümüzde sadece Arnavutköy Rehberlik Hizmetleri ve Araştırma Merkezi dışında da kolaylıkla bulunabilen gelişim destekli oyuncaklara kolayca erişmek mümkündür. Basit ve kolay anlaşılabilir nitelikteki oyuncaklar tercih edilmelidir. Bunun nedeni çocukları yormak yerine keyif verdirerek öğrenme işlemi gerçekleşmesidir. Özel eğitim oyuncakları dayanaklık açısından kaliteli olmalıdır.

Özel Eğitim Oyunları

Özel eğitim oyunları çocuklarla birebir şekilde uygulandığında etkisini göstermektedir. Tüm özel eğitim etkinleri basamaklarında olduğu gibi oyunlarda da bireyin seviyesi ve zihinsel gelişmişliği önem teşkil etmektedir.

Kişileri sosyalleştirme eğiliminde tutulan bu oyunlar, eğitici ve geliştiricidir. Oyunlar sayesinde çocuklar, dışlanmadığını, toplumda bir yeri olduğunu bilir. Oyun oynayan her çocuk ortamında oluşan samimi ve sıcak bir ortamın sağlanması adına öğretmenlerin de katkısı da önemlidir. Tüm özel eğitim oyunları her bir çocuğun gelişimine mutlaka etki etmektedir.

Bireysel oyunların zihinsel gelişim ve psikomotor ağırlıklı olması nedeniyle daha detaylı oynanmaktadır. Grup oyunlarındaki etkinliklerin bedensel olması nedeniyle de çocukların küçük ve büyük kaslarının gelişimine destek sağlanır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Etkinlikleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon etkinlikleri rehberlik danışman ve öğretmenler tarafından planlanır. Etkinlik planına uyularak gerçekleştirilen özel eğitim etkinlikleri, çocukların engelleri temel alınarak hazırlanır.

Gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin gelişme dönemleri ve zihinsel özellikleri dikkate alındığı takdirde pek çok etkinlik çocuğa sunulabilir. Bu etkinlik süreçlerinde bireye uygulanan testler doğrultusunda bir sonraki adımda bulunan çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon etkinlikleri listesine geçilir.

Çocukların günlük yaşamda karşılaşabileceği nesne ve varlıkları etkinliklerin içine katmak onları hayata hazırlayacaktır. Bu etkinlikler;

 • Dürbün Yapma ve Kullanma Etkinliği
 • Yüzen ve Batan Nesneleri Keşfediyorum Etkinliği
 • Kurbağa Gibi Nasıl Zıplanır Etkinliği
 • Gizlenen Nesneleri ve Varlıkları Bulma Etkinliği şeklindeki etkinliklerdir.

Bu etkinlerin gelişime katkısı gözle görünür bir biçimde ortaya serilmektedir. Öğretici kişilerin sıklıkla başvurduğu bu özel eğitim etkinlikleri, çocukları da oldukça keyiflendirmektedir.

Arnavutköy gibi pek çok rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen özel eğitim etkinliklerinin doğrudan amacı, kişilerin aktif bir şekilde öğrenme ortamında bulunması ve bu ortamda etkileşime tabii tutulmasıdır. Elbette ki her çocukta olduğu gibi bu bireylerin de gelişimleri desteklenmeli ve başarısı göz ardı edilmemelidir.  

Etkinliklere aileyi veya çocuğa vasi olan kişiyi katmak, çocuğun yeni kavramları öğrenmesine teşvik edecektir. Bu sayede gelişimde hızlanmalar görülecektir. Ailenin de öğrendiği yeni etkinlikleri ev ortamında uygulaması pekiştirici olacaktır.