Otizm Hastalığı Nedir

Otizm Hastalığı Nedir

Yazı İçeriği

Otizm hastalığı nedir sorusunun cevabı kısaca nörolojik bir gelişim bozukluğu olduğudur. Yani otizm sanılanın aksine bir hastalık değildir. Otizmin birçok çeşidi olduğu için her bireyde farklı şekilde ve yoğunlukta kendini gösterebilir.

Ancak, temel birtakım benzerlikler gözlenmektedir. Bunlardan temel olanları iletişim kurarken kendini ifade etmede güçlük, takıntılı ve tekrarlayan davranışlar, bilişsel becerilerin kişinin akranlarına kıyasla daha geride kalmasıdır. Otizmin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, kişinin toplumsal hayata dahil olabilmesi, günlük birtakım işleri kendi başına yapabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için uzmanlar eşliğinde terapi ve eğitim önemlidir. Hadımköy ve Arnavutköy’deki merkezlerimizden terapi ve eğitim imkanları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Otizm Nedir? Ne Demek?

Otizm, kısaca sosyal becerilerde zorlanma, tekrarlayan ve takıntılı davranışlar, konuşma ve sözel olmayan iletişimde güçlük çekme ile karakterize olan karmaşık bir nörolojik bozukluktur. Günümüzde yayımlanan birçok akademik makale, otizmin her 54 çocuktan 1’ini etkilediğini öne sürmektedir. Otizmin birçok alt tip olduğu bilinmektedir, bu nedenle, her bireyin kendine özgü ihtiyaç ve zorlukları vardır.

Otizmi olan kişilerin öğrenme, düşünme ve problem çözme seviyeleri de birbirinden farklıdır. Otizmli bazı insanlar günlük yaşamlarında önemli bir desteğe ihtiyaç duyarken, diğerleri daha az desteğe ihtiyaç duyabilir ve bazı durumlarda tamamen bağımsız yaşayabilir.

Atipik Otizm Nedir?

Atipik otizm, otizm belirtilerini daha belirsiz ve yoğun olmayan şekilde gösteren çocuklara konan tanıdır. Bu çocuklar sosyal becerilerde geride kalma, kendini ifade etmede güçlük, bazı duyularda hassasiyet gibi belirtiler gösterse de bunlar zaman zaman anlaşılamayacak kadar azdır.

Bu nedenle, çocuğun davranışlarının dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi gerekir. Erken tanı konulması halinde doğru terapi ve eğitimle atipik otizm belirtileri iyice hafifletilerek, bireyin toplumsal hayata uyum sağlayabilmesi sağlanabilir.

Otizm Hastalığı Nedir Neden Olur?

Otizm hastalığı nedir, neden olur: Otizmin tek bir nedeni yoktur. Araştırmalar, otizm hastalığının genetik ve genetik olmayan etkilerin bir kombinasyonundan geliştiğini göstermektedir. Bu kombinasyonlardan bazıları, bir çocuğun otizm geliştirme riskini arttırıyor gibi görünmektedir. Araştırmalar, aileden kalıtımsal olarak alınan genlerin otizme sebep olma ihtimali olduğu gibi genlerdeki değişikliklerin de çocuğun otizm gelişme riskini artıracağını gösteriyor.

Bir ebeveyn bu gen değişikliklerinden birini veya birkaçını taşıyorsa, kendisi otizmli olmasa bile bu genler çocuğa geçebilir. Bunun yanı sıra, bu genetik değişiklikler erken bir embriyoda veya embriyoyu oluşturmak için bir araya gelen sperm ve/veya yumurtada kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. Yine, bu gen değişikliklerinin çoğunluğu kendi başlarına otizme neden olmaz. Sadece ihtimalini arttırırlar. Bu nedenle, günümüzde hala otizmin sebebine dair kesin bir sonuca varılamamıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, otizm de olmak üzere nörolojik gelişim bozukluklarını kapsayan bir çatı terimdir. Otizmin hafif, orta derece, ağır gibi farklı çeşitlerini kapsadığı gibi, Asperger sendromu ve gelişimsel bozukları da kapsamaktadır. Çatı kavram olduğu için, otizm spektrum bozukluğu tanısı alan her kişinin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçları farklılık göstermektedir.

Tanı alan kişilerin bazıları sosyalleşmede, günlük işlerini yerine getirmede düşük seviyede zorluk yaşarken bazıları için yoğun uzman desteği zorunlu olmaktadır. Hadımköy ve Arnavutköy’deki merkezlerimizden konuyla ilgili detaylı ve gerekli uzman desteğini alabilirsiniz.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizmin birçok farklı belirtisi bulunmaktadır. Bazıları özellikle daha küçük yaştaki çocuklarda ve bebeklerde otizmin tespit edilebilmesi için önemlidir fakat belirtilerin erkenden fark edilip tanı konulabilmesi için çocukların yakından gözlenmesi gerekmektedir.

Daha küçük çocuklarda ve bebeklerde göz teması kurmamak, ismine tepki vermemek, duygularını mimik ve jestler ile belli etmemek gibi belirtiler otizme işaret edebilmektedir. Bunların dışında, parmakla istediği objeye işaret etmemek, akranlarının ilgi duyduğu oyunlardan haz almamak, rutine fazla bağlı olup rutin bozulduğunda aşırı tepki vermek, anlamsız cümleler kurmak ya da konuşmada zorlanmak da otizmin belirtileri arasındadır.

Otizm Hastalığı Nedir Nasıl Anlaşılır?

Otizm genellikle iletişim güçlüğü, tekrar eden davranışlar gibi belirtileri olan bir nörolojik gelişimsel farklılık olduğu için anlaşılmasında en önemli etken çocuğun davranışlarının gözlemlenmesidir.

Çocukların özellikle kendi yaşındaki çocuklar ile sosyalleştiği esnadaki davranışlarına, ruh hallerine, oyunlara duyduğu ilgiye bakılarak gelişimsel olarak diğer çocuklardan farklı olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Çocuğunuzda herhangi bir farklılık olduğunu gözlemlemeniz durumunda bir uzmana başvurmak kesin bilgi almanızı sağlayacaktır.

Otizm Hastalığı Nedir Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Otizm, çoğu zaman yanlış bilinenin aksine doğuştan gelen bir farklılıktır. Otizmin bazı çocuklarda daha geç tespit ediliyor olmasının sebebi, sonradan otizmden etkileniyor olmaları değil, belirtilerin en belirgin olduğu dönemde tanı konuluyor olmasından kaynaklıdır. Doğru bilgi ve dikkatli gözlem ile 12 aylıktan daha küçük çocuklarda bile otizm tespit edilebilmektedir. Bu nedenle, ebeveynler otizm ve belirtileri hakkında kendilerini bilinçlendirmeli ve çocuklarını düzenli olarak gözlemlemelidir.

Otizm Hastalığı Nedir Nasıl Tedavi Edilir?

Otizmin, gelişimsel bozukluğu tamamen ortadan kaldıracak bir tedavisi yoktur fakat otizmli çocuklar için terapi ve eğitimler mevcuttur. Tanı koyulduktan sonraki süreçte öncelikle ailenin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Sonrasında, tanı alan çocuğun otizm çeşidine ve kişisel ihtiyaçlarına uygun terapi ve eğitim seçilerek, yine çocuğun ihtiyaçlarına uygun şekilde program hazırlanmalıdır. Bu süreçte, çocuğun gerekli sosyal becerileri kazanması, günlük hayatını idame ettirmesini sağlayacak pratik beceriler geliştirmesi, konuşma ve sözsüz iletişimi daha etkili kullanabilmesini sağlamak için birçok etkinlik, görsel, alternatif eğitim yöntemleri kullanılır. Özellikle otizm belirtilerinin daha hafif olduğu çocuklarda eğitim ve terapiye olumlu dönüş önemli bir boyuttadır.