Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

Yazı İçeriği

Otizm belirtileri kişinin yaşına ve otizmin çeşidine göre farklılık göstermektedir. Genellikle, otizmli çocuklarda belirtiler 3 yaşından küçükken tespit edilse de belirtiler çok hafif olduğu veya belirtilere yeterince dikkat edilmediği için yetişkinliğe kadar tanı konulmayan durumlar da vardır.

Ebeveynlerin hangi belirtilere dikkat etmesi gerektiğini bildiği durumlarda otizm birkaç aylık bebeklerde bile fark edilip erken tanı konulabilir. Erken tanının konulabildiği durumlarda, kişinin ihtiyaçlarına özel oluşturulan tedavi ile otizmin sebep olduğu gelişimsel eksikliklerin azaltılması daha mümkün olabilmektedir. Tanı ve uygun tedaviyle ilgili doğru bilgi almak adına Arnavutköy ve Hadımköy’deki merkezlerimize danışabilirsiniz.

Otizmin Belirtileri

Otizmin birçok çeşidi olduğu gibi belirtileri de kişiden kişiye ve otizmin türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Dikkatli bir şekilde gözlem yapıldığı takdirde kişinin sergilediği otizm belirtileri erkenden tespit edilip uygun tedaviye başlanabilir. Böylece, tedavinin olumlu sonuç verme ihtimali de arttırılmış olur.

Özellikle gözlem yapılması gereken ve otizm belirtisi olabilecek durumlar göz teması kuramamak, ismine tepki vermemek, parmağıyla istediği veya sevdiği şeylere işaret edememek, takıntılı ve tekrar eden davranışlarda bulunmak, kendini konuşarak ya da beden dili kullanarak ifade etmede güçlük çekmektir.

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Bebeklerde otizm tanısı koymak, daha ileri yaşlara kıyasla daha zor olabilmektedir. Fakat belirli davranışların yakından takip edilmesi ile otizmi erkenden tespit etmek mümkündür. Gelişim döneminin daha başında olmalarından ötürü bebeklerde ortaya çıkan belirtilerin bir kısmı aynı olsa da farklılık gösterebilmektedir.

Otizmli bebekler göz teması kurmazlar, adları ile seslenmeye ya da çevrelerindeki konuşmalara daha kayıtsız davranırlar, karşısındakinin gülümsemesine gülümseme ile tepki vermez ya da fiziksel temastan çok hoşnut olmazlar. Bunlara ek olarak, 1 yaşına yaklaşan bebeklerde anlamsız hecelemelere başlamada geride kalınması, ışıklı ve sesli objeleri göz ve baş ile takip etmeme gibi belirtiler de otizm göstergesi olabilir.

Hafif Otizm Belirtileri

Hafif otizm, otizm belirtilerinin çok belirgin olmadığı çocuklar için halk arasında kullanılan tanımlamalardan biridir. Semptomları otizm ile benzerdir fakat hafif otizmli çocuklarda semptomlar aynı yoğunlukta olmadığı gibi tamamı da gözükmeyebilir.

Yalancı Otizm Belirtileri

Yalancı otizm genellikle otizmin belirtilerinin çok yoğun olmadığı durumlarda halk arasında kullanılan bir tanımdır. Aslında, bu şekilde bahsedilen tanım atipik otizme işaret etmektedir ve belirtileri de atipik otizm ile aynıdır.

Geçici Otizm Belirtileri

Tanımın yanıltıcılığının yanı sıra otizmin kalıcı bir tedavisi bulunmamaktadır yani otizmin geçici olması mümkün değildir fakat erken tanı ve kişiselleştirilmiş tedavi ile belirtilerin hafifletilmesi ve kişinin sosyal hayata adapte olması sağlanabilmektedir. Geçici otizm de halk arasında yaygın olarak kullanılıp aslında atipik otizme işaret eden tanımlardandır.

Atipik Otizm Belirtileri

Atipik otizmi olan insanlar klasik otizm semptomlarından bazılarına sahiptir, ancak semptomlar çocukluk çağı otizmi veya otizm spektrum bozukluğu için gerekli kriterleri karşılayacak kadar yoğun ve yeterli değildir. Atipik otizm bazen otizm semptomlarının geç başlangıcı olduğunda tanı olarak konulabilmektedir.

Atipik otizmin özellikleri, otizm bozukluğu için standart tanı ile ilişkili olan semptomlarla benzerlik göstermektedir, ancak daha hafif seyretmektedirler. Bu belirtiler uygunsuz veya olağandışı sosyal davranışları, motor becerilerin, bilişsel becerilerin veya görsel veya mekansal algının düzensiz gelişimini, konuşma veya dil anlamada yavaş gelişmeyi, sözel olmayan ve sözel iletişimde zorlanmayı, tat, görme, ses, koku ve dokunsal duyumlara duyarlılıktaki değişiklikleri ve özellikle stresli olduğunda tekrarlayan davranışları içerebilmektedir.

Otizm Belirtileri Nelerdir

Otizm insanların iletişim kurma, davranma veya başkalarıyla etkileşim kurma şeklini etkileyen gelişimsel bir engelliliktir. Bunun tek bir nedeni yoktur ve semptomlar çok hafif veya çok şiddetli olabilir. Spektrumda olan bazı çocuklar birkaç aylık kadarken belirtiler göstermeye başlar. Diğerleri hayatlarının ilk birkaç ayı veya yılı boyunca normal gelişime sahip gibi görünürler ve daha sonrasında semptomlar göstermeye başlarlar.

Ancak otizmli çocukların ebeveynlerinin birçoğu çocukları 12 aya ulaştığı zaman bu belirtileri fark ederken, bazıları da 2 yıl boyunca sorunları fark etmektedir. Otizmli çocukların yaşamları boyunca semptomları olacaktır, ancak yaşlandıkça daha iyi olmaları mümkündür. Otizm spektrumu çok geniştir. Bazı insanların çok belirgin sorunları olabilir, bazıları olmayabilir. Ortak zorlandıkları konu ise, spektrumda olmayan insanlarla karşılaştırıldığında sosyal becerilerdeki, iletişimdeki ve davranıştaki farklılıklardır.

Otizm Belirtileri 2 Yaş

Otizm belirtileri çocuk 2 yaşına geldiğinde iyice belirginleşmeye başlayabilmektedir. Göz teması kuramama, gülümsemeye karşılık vermeme, kendi ismine tepki vermeme gibi temel belirtilerin yanı sıra, 2 yaşına gelen çocuklarda yabancı birisiyle iletişim kurulan esnada yabancı kaygısı yaşamama, verilen komutlara uyamama, dikkatini uzun süre tek bir yere odaklayamama, bağlamdan kopuk gülme veya bağırma gibi ani tepkiler de otizm tanısı için önemlidir.

Bunlara ek olarak, çocuğun konuşma becerilerinin akranlarından geri kalması, oyuncaklarla anlamına uygun olarak oynayamama gibi belirtiler de varsa otizm tanısı konma ihtimali daha da yükselmektedir.

Silik Otizm Belirtileri

Silik otizm adından da tahmin edilebileceği üzere otizm semptomlarının daha silik yani daha az olduğu durumlarda toplumda yaygın olarak kullanılan tanımlardan biridir. Tıptaki karşılığı atipik otizmdir ve doğru tedavinin uygulanması belirtilerin daha da silikleşmesine yardımcı olabilmektedir.

Yetişkinlerde Otizm Belirtileri

Otizmin erken yaşta tespit edilmesi ve kişinin sosyal hayata entegre olabilmesi adına yardım alması önemli olsa da zaman zaman, özellikle otizm semptomlarının daha hafif olduğu bireylerde otizm yetişkinliğe kadar fark edilmemiş olabilir. Bu tarz durumlarda dikkat edilmesi gereken belirtiler, çocukluktakiler ile benzerlik göstermektedir.

Bu belirtilerden en önemli olanları başkalarının nasıl düşündüğünü ve hissettiğini anlamakta güçlük çekmek, sosyalleşmek konusunda aşırı kaygılı olmak, arkadaş edinmekte güçlük çekmek ya da kendi başına olmayı tercih etmek, soyut kavramlar ya da deyimleri anlayamamak yani sözcükleri sadece gerçek anlamları ile düşünmek ve her gün aynı rutini uygulayıp bozulduğunda aşırı tepki vermektir.